Kritisch centrumplan volger Hendrik Jan Hoorn neemt de microfoon terug van GroenLinks fractievoorzitter Ronald Camstra.
Kritisch centrumplan volger Hendrik Jan Hoorn neemt de microfoon terug van GroenLinks fractievoorzitter Ronald Camstra. (Foto: Mel Boas)

Uitvoering centrumvisie werkt averechts

door Mel Boas

Slotlaan is drukker ipv autoluw

Volgens kritisch volger van de uitvoering van de centrumvisie Hendrik Jan Hoorn is het centrum alleen maar drukker geworden. Maandagavond 25 november was dan ook een unicum in de Zeister politiek. Voor de eerste keer werd door een raadscommissie een extra hoorzitting georganiseerd om één inwoner betrokken te bevragen. Om ook de mogelijkheid te bieden aan alle belangstellenden om de hoorzitting te volgen, werd de hele vergadering gestreamd met 3 camera's en één microfoon. Waardoor het soms een wat intieme maar amateuristische vertoning werd..

Zeist - De raadsleden stelden kritische vragen naar aanleiding van de door Hendrik Jan Hoorn geponeerde stellingen. Meerdere keren beschuldigde hij het college van het achterhouden van informatie. Ook schoot hij met enig gemak gaten in de onderzoeksresultaten uit de evaluatie die is uitgevoerd door onderzoeksbureau Enneüs in opdracht van de gemeente Zeist.

Hendrik Jan Hoorn is sinds 2012 een kritisch volger van de gemeente Zeist en heeft in de loop der jaren veel kennis opgedaan over de centrumvisie en het verkeersplan. Hij had in 2015 al vraagtekens bij het door de gemeente opgestelde verkeersplan.

Onderzoeksbureau Enneüs heeft de afgelopen maanden gebruikt om de genomen maatregelen te evalueren. Er zijn verkeerstellingen en straatinterviews gehouden en er is een grote enquête gehouden onder 1500 mensen.

Hoorn heeft vervolgens via een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) extra informatie opgevraagd over de meetpunten. "De berekeningen zijn van 8 februari 2019'', zegt hij. ,,De cijfers van de meetpunten kunnen eenvoudig vergeleken worden met de doorrekening van een meting van 3 februari 2016. Uit deze vergelijking komt een toename van circa 15 procent op de Slotlaan naar voren.'' Hoorn benadrukt dat dit net als de tellingen een benadering van de werkelijkheid is.

Verkeerde cijfers

In het rapport van Enneüs wordt volgens Hoorn juist op basis van verkeerstellingen in 2017 en 2019 een afname op de Slotlaan van 19 procent gepresenteerd. Hoorn: "In 2017 is op dat deel van de Slotlaan niet gemeten. De Slotlaan lag toen open vanwege de herinrichting van de straat. De betreffende meting van 4407 auto's per dag is niet van 2017, maar van 2016. De nulmetingen van 2016 waren door de voormalige projectmanager centrum als 'mislukt' bestempeld.''

Het onderzoeksbureau stelt in zijn rapportage dat er een afname is van 34 procent. Dit blijkt onjuist. Wederom was er gebruikgemaakt van gegevens uit 2016. Het advies van Hendrik Jan Hoorn. "Alles staat of valt bij de afsluiting van het tunneltje, draai dat terug. Want de wereld is totaal veranderd ten opzichte van de situatie waarin de uitgangspunten van het centrumplan in 2015 zijn gebaseerd. Wat hem vooral tegen de borst stuit is het vermeende draagvalk onder de bevolking, waarmee de wedhouder schermt. Hij vindt dat intimiderend. Het is ook niet te onderbouwen door de wijze waarop het onderzoeksbureau zijn onderzoek heeft uitgevoerd.

Vanuit de politiek zijn er inmiddels ook meer kritische geluiden te horen.

Coalitiepartij VVD riep deze zomer al dat er snel maatregelen moeten worden genomen om de drukte op de Antonlaan te verhelpen. De oppositie wil een raadsinformatiebijeenkomst over de bekritiseerde evaluatie. N.a.v. de extra hoorzitting tussen de raadscommissie hebben de fracties gezamenlijk vragen opgesteld, die zij in de raadsvergadering van dinsdagavond aan het college stellen.

In december zal de raad een besluit nemen of en op welke wijze er aanpassingen aan de uitvoering van het centrumplan zullen worden gedaan. De gemeente Zeist geeft toe dat er metingen uit 2016 zijn gebruikt en vervolgens zijn gepresenteerd als metingen uit 2017.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden