PERSBERICHT - Stijging waterschapsbelasting onvoldoende verklaarbaar

PERSBERICHT - Stijging waterschapsbelasting onvoldoende verklaarbaar

VVD: Stijging waterschapsbelasting onvoldoende verklaarbaar

Afgelopen woensdag is tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) gestemd over de begroting voor 2020. De VVD stemde als enige partij niet in met de begroting. De uitgangspunten in de begroting zijn goed. Het is de VVD echter niet helder geworden waarom er sprake moet zijn van een tariefsverhoging van 4%.

Voordat er akkoord gegaan kan worden met hogere tarieven zal volgens de VVD eerst meer duidelijkheid komen over wat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden verplicht moet uitgeven. "Mij bekruipt het gevoel dat de feitelijke kostenstijging lager is dan 4% is stelt VVD Fractievoorzitter Bas Groenendijk. "Het lijkt wel of de ruimte wordt benut om extra uitgaven te kunnen doen aan zaken die in onze optiek niet tot de kerntaken behoren".

Het Waterschap moet zich volgens de VVD vooral richten op de kerntaken, doeltreffendheid en het betaalbaar houden voor iedereen. Uiteraard met oog voor duurzaamheid en innovatie. Wat zijn de wettelijke kerntaken van het HDSR? Wat kunnen de inwoners minimaal van het HDSR verwachten? Wat gaat de inwoners en bedrijven in het gebied allemaal kosten aan waterschapsbelasting. "De VVD zal het dagelijks bestuur van HDSR heel scherp houden als het gaat om financiën", aldus Groenendijk.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden regelt het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland.

Dit is een persbericht van de VVD Fractie van het Algemeen bestuur van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden