Persbericht: Begroting 2020 gewijzigd vastgesteld

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe stelde woensdagmiddag 27 november de begroting voor 2020 vast. Tijdens een drukbezochte vergadering met 7 insprekers, uitte agrariërs hun zorgen rondom de stijgende lasten. Het Algemeen Bestuur besloot de verhoging ten gevolge van de uitspraak van de Hoge Raad (wegenarrest) voor 2020 te betalen uit de reserves. Hiermee hoopt het bestuur voor alle inwoners een acceptabele begroting te hebben vastgesteld.

De vergadering werd door ruim 200 agrariërs bijgewoond en verliep rustig. Het algemeen bestuur stond open voor de inbreng van de agrariërs. Het resultaat van het gesprek is dat het waterschap het eerste jaar de totale kosten als gevolg van het wegenarrest voor de hele categorie ongebouwd voor haar rekening neemt. Dat betekent een gematigde belastingstijging voor de categorie ongebouwd in 2020. De belastingstijging van een gemiddeld agrarisch bedrijf wordt nu niet ongeveer 10% maar ongeveer 4%. Het exacte percentage verschilt per bedrijf. Komend voorjaar kijkt het waterschap naar 2021 en verder.

Dijkgraaf Tanja Klip-Martin: "De grote opkomst laat de betrokkenheid van agrariërs zien. We begrijpen dat de forse stijging van de waterschapslasten voor agrariërs als gevolg van het wegenarrest in deze maatschappelijk bewogen periode moeilijk te accepteren is. Door de uitspraak van de Hoge Raad ontkomen we er niet aan. We komen de agrariërs tegemoet door het eerste jaar de kosten voor het wegenarrest op ons te nemen. Deze situatie laat zien dat het belastingstelsel van de waterschappen aan vernieuwing toe is. Dat proces loopt."

Doelen centraal
Het komend jaar staat in het teken van verdiepen, concretiseren en realiseren van de doelen van het waterschap. We zetten vol in op het omzetten van onze ambities uit de blauwe omgevingsvisie (BOVI), naar concrete doelen en tastbare resultaten. Dit doen we door iedere dag eigentijds, efficiënt en effectief te werken aan veilige dijken, schoon en voldoende oppervlakte water, het zuiveren van rioolwater en door klimaatvraagstukken te integreren in ons werk.

///

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren. Samenwerken en vernieuwen zijn essentieel in ons werk.

Volg persberichten en ander nieuws over Waterschap Vallei en Veluwe op www.twitter.com/valleienveluwe/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden