Klimaatbestendige Engboogerd met steun waterschap

Op 26 november ondertekenden Erika Spil (gemeente Bunnik) en Els Otterman (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) op een bijzondere plek een overeenkomst voor een bijdrage van het waterschap aan de herinrichting van de wijk Engboogerd in Bunnik. Het waterschap draagt € 75.000 bij aan de klimaatbestendige maatregelen in de wijk.

De ondertekening vond plaats op een plek die past bij de overeenkomst: een door de bewoners aangelegd sedumdak. De bewoners zijn samen met de wijkvereniging zeer actief op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering. Daarom hebben zij collectief een aantal daken voorzien van sedum., waardoor er minder regenwater wordt afgevoerd naar de riolering, hittestress wordt voorkomen en fijnstof wordt opgevangen. Ook zijn de sedumdaken goed voor de biodiversiteit. Els Otterman van het Hoogreemraadschap is enthousiast over de particuliere initiatieven: 'Prachtig om te zien dat bewoners ook initiatief nemen om net als de gemeente, hun buurt klimaatbestendig te maken!'

Herinrichting

Omdat in de Engboogerdbuurt de riolering wordt vervangen, neemt de gemeente de kans om de openbare ruimte helemaal opnieuw in te richten. Het ontwerp is samen met de bewoners gemaakt. Eén van de uitgangspunten was een klimaatbestendige wijk. Dat wil zeggen dat de wijk zo min mogelijk last krijgt van de klimaatverandering. Er worden bijvoorbeeld wadi's en infiltratieriolering aangelegd om regenwater te bergen en te infiltreren. Ook worden er meer bomen en groen geplant. Door deze maatregelen kan meer regenwater geïnfiltreerd worden en blijft de wijk koeler. Ook heeft een aantal bewoners workshops gevolgd om de eigen tuin klimaatbestendig te maken. Al deze maatregelen passen binnen het op 21 november door de gemeenteraad vastgestelde regenwaterstructuurplan.

Bijdrage waterschap

Het waterschap geeft een bijdrage voor de kosten voor de klimaatmaatregelen die evoor zorgen dat overtollig water zo min mogelijk wordt afgevoerd, maar juist in de grond infiltreert. Wethouder Erika Spil is blij met de bijdrage: 'De aanleg van nieuwe riolering en het opnieuw inrichten van de wijk is een ingrijpend proces in de Engboogerdbuurt. Ik ben blij dat zoveel betrokken inwoners hebben meegedaan in het maken van de plannen. We willen op de toekomst voorbereid zijn en daarom moest er een groot bedrag voor dit project worden gereserveerd. Ik ben daarom heel blij met deze bijdrage van het waterschap.'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden