Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 25 nov. komt de Taskforce Effectieve Verbinding Veiligheid en Zorg bijeen. Gemeenten in Midden-Nederland werken hierin samen met politie en openbaar ministerie. We maken een actieprogramma voor kwetsbare mensen op het snijvlak van zorg en veiligheid. We willen ondersteunen op de menselijke maat, waarbij de inwoner centraal staat. In de loop van de dag neem ik afscheid van medewerker Willem van Zanten. Al zo'n veertig jaar is hij werkzaam in het hoveniersvak, waarvan 20 jaar bij de gemeente. Onder meer Dieptetuin en Oude Begraafplaats kregen uitstraling door hem, collega's en vrijwilligers. Dinsdag in B&W verkennen we de prestatieafspraken 2020 met de Zeister corporaties en de verdere procesgang van de afsluiting voor autoverkeer van de spoorwegovergang in Den Dolder. We stemmen in met een subsidieaanvraag voor Living Lab Sport en Bewegen en de aanleg van glasvezel. We spreken over duurzaamheid en mensen met een minimuminkomen en het plan voor het zogeheten omgekeerd inzamelen in Zeist. Dit plan betekent bij een aantal Zeister huishoudens een vierde kliko, voor plastic, metaal en drankverpakkingen. Bij hoogbouw en dergelijke komen extra verzamelcontainers. Bij een aantal huishoudens wordt de grijze kliko vervangen. 's Avonds komt het presidium van de gemeenteraad bijeen. We plannen tal van bijeenkomsten en onderwerpen. De komende tijd komen onder andere op de raadsagenda tarieven OZB en Afvalstoffenheffing, evaluatie centrumvisie, Vollenhove Vooruit, onderwijshuisvesting en buitensportaccommodaties. Woensdag begint met overleg met de gemeentesecretaris en medewerkers over het nieuwjaarsontbijt voor medewerkers en het nieuwjaarsfeest voor inwoners en ondernemers, beiden op maandag 6 januari. Ook spreken we over de bijeenkomsten volgend jaar voor nieuwe inwoners. Daarna voer ik politie-overleg over woninginbraken en over geweld in de Zeister samenleving. Ook spreken we over individuele inwoners die vanwege hun gecompliceerde denken en doen veel aandacht vragen en overlast geven. Vanaf twaalf uur ben ik, samen met een twintigtal bestuurders uit Nederland, deelnemer aan een 24-uurs ervaringsreis over veiligheid en gezondheid in je omgeving. Beleid en praktijk gaan hand in hand bij het doordenken van de betekenis van besturen in een voortdurend veranderende samenleving. Donderdagochtend voltooi ik de 24-uurs. Vervolgens rijd ik naar Baarn. Daar vindt in Kasteel Groeneveld het symposium "Buitenplaatsen: van blijvende betekenis" plaats. Het is georganiseerd door het Platform Utrechtse Buitenplaatsen. Staatsbosbeheer, eigenaar van het kasteel, viert dit jaar haar 120-jarige bestaan en vertelt over haar betekenis in de provincie Utrecht. Paul Roucken, landschapsarchitect, houdt een inspirerende inleiding over de kansen voor buitenplaatsen en overheden bij de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2021. 's Avonds is in het gemeentehuis de Maaltijd van Zeist; voor het toekomstdiner zijn we met bijna 90 personen. Met raadslid Bram Bouwman als zanger en futuroloog Richard van Hooijdonk dromen we over de toekomst van Zeist. Vrijdag verzorg ik op een landelijke bijeenkomst van de VNG een workshop over maatwerk democratie. Op zaterdag ga ik op felicitatiebezoek bij het echtpaar Lie-a-Kwie; 60 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd.

Koos Janssen
Voor reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden