Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

column burgemeester van Zeist

Koos Janssen - Maandag 2 december overleg ik met de Rekenkamer Zeist. Binnenkort begint de Rekenkamer met een onderzoek naar burgerparticipatie; we spreken over opzet, aanpak en reikwijdte ervan. Met een adviseur praat ik bij over diverse kwesties op het vlak van veiligheid. Fout gedrag van enkele inwoners op het vlak van criminaliteit en ondermijning passeert de revue. Ook ontmoet ik Rob Wassenberg. Hij is directeur-bestuurder bij Woongoed Zeist. We spreken over de ontwikkelingen en samenwerking tussen gemeente en Woongoed in Kerckebosch, de Vogelwijk en Vollenhove. Leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid komen aan de orde. De woningcorporatie is een belangrijke speler bij het bevorderen van een goed leven in Zeist. 's Avonds heb ik samen met diverse collega's een gezellig samenzijn ter gelegenheid van het afscheid van Jolanda Eefting. Ze verlaat ons bestuurssecretariaat na 19 jaar en gaat aan de slag bij het college van B&W van De Bilt.

In de collegevergadering op dinsdag nemen we besluiten over de omgevingsvergunning Cornelis Vlotlaan voor de bouw van 24 appartementen, de prestatieafspraken voor het jaar 2020 met de woningcorporaties en het privacyreglement voor het project GZ in de wijk. Rond het middaguur gaan we op bedrijfsbezoek bij PGGM. Het is de grootste werkgever van Zeist (1500) en houdt zich bezig met de pensioenuitvoering voor verschillende pensioenfondsen. We spreken met de directie over het vestigingsklimaat, ontwikkelingen in sector zorg en welzijn en de regionale samenwerking bij Science Park en Economic Board Utrecht. 's Avonds is er werkoverleg met de gemeenteraad. Onder meer de campagne Orange the World, een geweldloze toekomst voor vrouwen en meisjes, de Maaltijd van Zeist en de leefbaarheid in Den Dolder komen aan de orde.

Woensdag overleg ik met gemeentesecretaris René Grotens. We spreken over integriteit en vertrouwenspersonen, burgerparticipatie en de organisatie van een klankbordgesprek. 's Middags heb ik een gesprek met een inwoner van Zeist die zich oriënteert op het burgemeestersambt.

Donderdag praat Marcel Pluim mij bij over de activiteiten in het kader van 75 jaar Bevrijding. Hij is voorzitter van het organisatiecomité, waarin ook de comités 4 mei/5 mei Zeist/Den Dolder, de erfgoedpartners van het Geheugen van Zeist en diverse andere partijen een belangrijke rol spelen. Het aantal activiteiten voor alle generaties, over verleden en toekomst, groeit gestaag. Vanaf eind januari 2020 tot en met 7 mei, de Bevrijdingsdag van Zeist, staat er veel te gebeuren. 's Middags voer ik overleg met collega-burgemeesters, politie en openbaar ministerie. Onderwerpen zijn de politiecapaciteit, de controle van seksinrichtingen en de jaarwisseling. Vrijdag overlegt het Netwerk Middelgrote Gemeenten M50 met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Een tiental collega's uit het hele land is aanwezig. We bespreken het brede rijksoffensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Ook komt ondermijning in relatie tot arbeidsmigratie ter sprake. 's Middags heb ik een bijpraatmoment met kinderburgemeester Melief. Ook verdiep ik me, samen met medewerkers, in de ontwikkeling van burgerparticipatie. Het gaat over groeien in samenspel. Dat is een hele kunst.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden