Van links naar rechts: Camiel Schuurmans (directeur R.K. Woningbouwvereniging Zeist), Lidie Kerkhof (huurdersbelangenvereniging Prisma), Rob Wassenberg (directeur Woongoed Zeist), Laura Hoogstraten (wethouder Wonen) en Bert van Oorschot (HuurdersPlatform Seyst).
Van links naar rechts: Camiel Schuurmans (directeur R.K. Woningbouwvereniging Zeist), Lidie Kerkhof (huurdersbelangenvereniging Prisma), Rob Wassenberg (directeur Woongoed Zeist), Laura Hoogstraten (wethouder Wonen) en Bert van Oorschot (HuurdersPlatform Seyst). (Foto: Mel Boas)

Persbericht Gemeente, corporaties en huurders werken samen aan wonen in Zeist

Iedereen moet prettig kunnen wonen in de gemeente Zeist, ook mensen met een laag inkomen. Voor dat doel willen gemeente, Woongoed Zeist, R.K. Woningbouwvereniging Zeist en huurdersorganisaties zich gezamenlijk inzetten. Jaarlijks leggen zij afspraken vast in een prestatieovereenkomst. Op 9 december zetten betrokken partijen hun handtekening onder de prestatieovereenkomst voor 2020.

Voor de ondertekening werd uitgeweken naar een bijzondere locatie, namelijk het voormalige kantoorpand van Seyster Veste, nu Woongoed Zeist. In het gebouw komen 32 appartementen die worden ingezet voor een bijzondere woonvorm. Mensen die zelfstandig wonen, maar wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, delen het gebouw met mensen die dat steuntje graag geven. In Utrecht is deze woonvorm al erg succesvol.

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Belangrijke thema's uit de prestatieovereenkomst zijn samenwerken, het terugdringen van schuldproblematiek en betaalbaarheid en duurzaamheid.

Laura Hoogstraten (wethouder Wonen), legt uit waarom samenwerken zo belangrijk is: "We staan met elkaar voor grote opgaven op de woningmarkt. De schaarste aan woningen is groot, we zien inwoners die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, anderen die moeten uitstromen vanuit instellingen en we hebben een opgave om de woningvoorraad te verduurzamen. Deze opgaven vragen om een goede samenwerking tussen gemeente en corporaties. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Samenwerking is dan ook een overkoepelend speerpunt voor 2020."

Camiel Schuurmans (directeur R.K. Woningbouwvereniging Zeist) vertelt dat ook het terugdringen van schuldenproblematiek de volle aandacht heeft. "Corporaties werken nauw samen met andere organisaties om te voorkomen dat huurders een huurachterstand krijgen. Een goede samenwerking met het Sociaal Team en de Regionale Sociale Dienst (RSD) is in deze situaties erg belangrijk. Ook de samenwerking met bijvoorbeeld de Sociaal Raadslieden kan voorkomen dat huurders door schulden in de problemen komen. Alleen als alles is geprobeerd en er toch een onhoudbare situatie is ontstaan, zullen corporaties huurders uit hun huis zetten. We blijven er aan werken om de samenwerking met alle partijen steeds verder te verbeteren."

Rob Wassenberg (directeur Woongoed Zeist) voegt er aan toe dat de betaalbaarheid van de woningen met stip op één staat. "Dat blijft een belangrijk aandachtspunt. We moeten verstandige keuzes maken en slimme investeringen doen. Een mooi voorbeeld zijn de werkzaamheden die we uitvoeren om woningen te verduurzamen. Deze moeten altijd leiden tot lagere woonlasten door de besparing op elektra en gas. Zo spaar je niet alleen het milieu, maar werk je ook aan de betaalbaarheid. Een win-win situatie."

Leefbaarheid versterken

Beide corporaties hebben een huurders belangenvereniging; Prisma en HuurdersPlatform Seyst. Zij behartigen de belangen van de huurders(commissies) en leveren een belangrijke bijdrage aan de prestatieafspraken. "Naast de eerder genoemde punten, heeft ook de leefbaarheid van wijken onze aandacht. We zien een toename van mensen die minder zelfredzaam zijn. En ook zien we meer eenzaamheid onder inwoners. We vinden het dus belangrijk dat de verschillende partijen die in een wijk werken, samen werken. Zo kunnen problemen eerder worden gesignaleerd en worden mensen beter geholpen. Daar heeft iedereen voordeel van en hebben we dus ook afspraken over gemaakt. En natuurlijk is de betaalbaarheid van groot belang."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden