Raad Zeist besluit verkeersmaatregelen aan te passen

11 december 2019

De raad stelde in de Raad van 10 december de evaluatie van de Centrumvisie vast. Conclusie: Zeist is mooi geworden. Maar verkeersmaatregelen zijn een doorn in het oog van velen. Een deel van de verkeersmaatregelen draait de Raad daarom terug. Een paar maatregelen worden zo snel mogelijk uitgevoerd. Besloten werd de centrumvisie nu te gaan afronden. De raad wil de blik vooruit richten samen met inwoners en ondernemers.

De evaluatie van het centrum heeft de afgelopen weken veel aandacht gekregen in de samenleving en onder raadsleden. Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest om de evaluatie toe te lichten en te luisteren naar ondernemers en inwoners. Voor de raadsvergadering waren over het onderwerp vier amendementen (wijzigingsvoorstellen) voorbereid door verschillende partijen.

De coalitiepartijen (GroenLinks, CDA, VVD en CU-SGP), PvdA en Seyst.nu stelden voor om het raadsvoorstel aan te passen met het volgende. Ten eerste zo snel mogelijk weer een Noord-Zuid verbinding maken via de Markt. Daarnaast zo snel mogelijk, na uitvoering van de verbinding via de markt, weer tweerichtingsverkeer op de Korte Steynlaan invoeren. En, tot slot zo snel mogelijk weer een verbinding vanaf de Slotlaan naar de Antonlaan via de Jagerlaan maken. GroenLinks vraagt daarbij om extra aandacht voor fietsers en voetgangers daar waar na de aanpassing weer meer auto's gaan rijden.

Dit amendement werd door de gehele raad gesteund.

Wethouder Hoogstraten benadrukt dat de centrumvisie over meer gaat dan alleen verkeer; het vergroenen, de gevels, de speelgelegenheden, enzovoort. Het verkeer krijgt nu de meeste aandacht. Deze week zal het college aan de raad laten weten wat de planning voor de uitvoering van het besluit is.

Een wijzigingsvoorstel van D66, PvdA en Seyst.nu – over het meten van de effecten van de maatregelen - werd ook overgenomen door de raad. Ook een motie van D66, PvdA, NDZ en Seyst.nu over een onderzoek naar de veiligheid van de Slotlaan werd unaniem aanvaard. Wethouder Hoogstraten benadrukte dat het belangrijk is om bij het aanpassen van de Slotlaan goed te kijken naar de veiligheid van alle verkeersdeelnemers.

Andere onderwerpen op de Raad van 10 december

Buitengewoon raadslid Angèle Welting van D66 legde haar functie neer omdat haar nieuwe baan niet meer te combineren is met het raadswerk. De burgemeester bedankte haar voor haar inzet.

Marcel de Jong werd benoemd tot buitengewoon raadslid van de CU/SGP. Hij volgt Machiel Blok op.

Walter van Dijk (VVD) riep de raadsleden op om via hun (social media) kanalen het initiatief glasvezel te steunen. In 2016 heeft de raad aan het college gevraagd om de aanleg van een glasvezel netwerk in Zeist te bevorderen. Dat heeft onlangs geleid tot het tekenen van een intentieverklaring met E-Fiber, dat bij voldoende belangstelling van inwoners glasvezel wil aanleggen in Zeist.

In de vergadering besloot de raad verder nog over:

De OZB tarieven voor 2020
De verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
1ste wijziging verordening afvalstoffenheffing 2020
De herontwikkeling Rabofacet
De strategische kaders Participatiewet 2020-2023
De kaderstelling masterplan buitensportaccommodaties

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden