Persbericht Duurzame woonbuurt op locatie RaboFacet aan Laan van Eikenstein

Duurzame woonbuurt op locatie RaboFacet aan Laan van Eikenstein

Op de locatie van RaboFacet aan de Laan van Eikenstein komt een woonbuurt. Het plan is om ongeveer 100 duurzame woningen te bouwen, in een architectonische stijl die past bij de 'Zeister Enk'. De inspiratie hiervoor is gevonden in de gemeenschappelijke landbouwgronden die hier vroeger lagen, ook wel een 'enk' genoemd. Dit plan is ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. In december wordt de planprocedure vervolgd, met de ter inzage legging van het Ontwerpbestemmingsplan en het Ontwerp Beeldkwaliteitsplan.

Rabobank Nederland is de huidige eigenaar en gebruiker van Laan van Eikenstaan nr 9 (RaboFacet). Rabobank kondiigde aan dat zij de locatie in 2020 gaan verlaten en benaderde BPD Ontwikkeling voor het uitwerken van plannen voor een nieuwe invulling van de locatie. BPD voerde overleg met omwonenden en andere belanghebbenden en legden daarmee de basis voor een buurt met duurzame woningen. .

In 2017 is een overkoepelende Gebiedsvisie Utrechtseweg Noord opgesteld. In de Gebiedsvisie is voor de omgeving van de locatie van Rabobank en van de locaties Eikenstein en TNO een samenhangend plan opgesteld. De plannen van BPD geven op een goede manier invulling aan deze Gebiedsvisie.

Groenstructuur

Het plan van BPD is gericht op het realiseren van circa 100 woningen, een mix van rijwoningen, twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande woningen en rug-aan-rugwoningen. De plannen worden definitief gemaakt op het moment dat de bestemmingsplanprocedure is doorlopen en kunnen door eventuele wijzigingen in de marktomstandigheden nog op onderdelen bijgesteld worden. De belangrijkste elementen, met de groenstructuur, de duurzaamheidsambitie, de stedenbouwkundige opzet en de architectonische kwaliteit, liggen nu vast.

Zienswijzen

Vanaf donderdag 12 december liggen het Ontwerpbestemmingsplan en het Ontwerp Beeldkwaliteitsplan ter inzage voor een periode van zes weken. Tijdens deze periode is er gelegenheid om zienswijzen op de plannen in te dienen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad met het bestemmingsplan, de nota van zienswijzen en het Beeldkwaliteitsplan moeten instemmen. Deze besluitvorming wordt verwacht in het eerste of tweede kwartaal van 2020..Daarna kan BPD de nieuwbouw van woningen realiseren.

Meer informatie en de bijbehorende stukken zijn te vinden op www.zeist.nl/bestemmingsplannen , selecteer hiervoor het plan Laan van Eikenstein 9.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden