PERSBERICHT: Gemeente Zeist past verkeerscirculatie aan

De gemeente Zeist voert op vrijdag 13 december een aantal aanpassingen door in de verkeerscirculatie in het Centrum. Deze maatregelen volgen op het raadsbesluit van dinsdag 10 december over de evaluatie van de Centrumvisie. Concreet wordt de verbinding over de Markt weer opengesteld en krijgt de Korte Steynlaan weer tweerichtingsverkeer. De verbinding tussen de Slotlaan en de Antonlaan via de Jagerlaan gaat naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 open. De inwoners van het centrum ontvangen hierover komende week een huis aan huisbrief.

Nu de raad dit besluit heeft genomen, vindt het college het belangrijk om de maatregelen zo snel als mogelijk - ruim voor de feestdagen - te effectueren. Hiermee wil het college tegemoet komen aan de wensen van veel gebruikers van het centrum.

De aanpassingen op de Markt en op de Korte Steynlaan kan de gemeente op deze korte termijn op verantwoorde wijze realiseren. Dat wil zeggen dat de verkeersveiligheid is gewaarborgd en dat het proces rond het nemen van de nodige verkeersbesluiten juridisch klopt.

De situatie op de Jagerlaan moet eerst aan een aantal randvoorwaarden voldoen, voordat deze opengesteld kan worden voor gemotoriseerd verkeer. Dat heeft te maken met het feit dat autoverkeer, vrachtverkeer, fietsers en voetgangers gecombineerd gebruik maken van deze straat. De gemeente treft momenteel de voorbereidingen voor de aanpassingen in de Jagerlaan, om deze zo snel mogelijk open te stellen.

Voor de direct omliggende wijken gaat de gemeente in het nieuwe jaar in afstemming met de bewoners waar nodig de verkeerscirculatie aanpassen, om de doorstroming daar goed aan te laten sluiten op de verkeerscirculatie in het centrum.

Definitieve herinrichting openbare ruimte

Waar nodig worden de verkeersborden vervangen en wordt de werking van de verkeerslichten op het kruispunt Korte Steynlaan-Antonlaan afgestemd op de nieuwe situatie.

De aanpassingen op de Markt en de Korte Steynlaan zullen in eerste instantie een tijdelijk karakter hebben. Om de verkeersveiligheid te waarborgen, komen er rood-witte barrières, die het fietsverkeer scheiden van het autoverkeer. Om de nieuwe situatie te begeleiden, zet de gemeente vanaf 13 december in elk geval de eerste periode verkeersregelaars in.

In de loop van 2020 gaat de gemeente de definitieve herinrichting realiseren. Daarvoor is een gedegen plan van aanpak voor nodig. De planning en uitvoering vinden zoveel mogelijk plaats in afstemming met bewoners en ondernemers. De gemeente zal er alles aan doen om de overlast te beperken en daarom de fysieke, definitieve aanpassingen zeer waarschijnlijk in de bouwvak gaan uitvoeren.

Verkeersbesluit

Op 13 december worden de benodigde verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant. De gemeente gaat meteen op die datum de aanpassingen uitvoeren. Via de gebruikelijke weg is bezwaar en beroep op de verkeersbesluiten mogelijk.

Centrumvisie 'Beleef Zeist groen, gezond, gastvrij'

Vanuit de visie 'Beleef Zeist groen, gezond, gastvrij' werkt de gemeente de afgelopen jaren, in samenspraak met inwoners en ondernemers, aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum.

Eén van de bedoelingen van de visie was om het centrum autoluw te maken. Om die reden waren in januari 2019 wijzigingen aangebracht om een gastvrij centrum te creëren zonder doorgaand verkeer.

Met de evaluatie van de Centrumvisie in het najaar van 2019 wilde het college een samenhangend beeld krijgen van hoe de inwoners, ondernemers en bezoekers het centrum beleven. En bouwstenen creëren om het centrum verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied.

Gesprekken met inwoners en ondernemers, metingen en een belevingsonderzoek lieten een grote hoeveelheid aan meningen en bijdragen zien. Een belangrijk onderdeel in de evaluatie was de bereikbaarheid van het centrum. In de evaluatie en tijdens diverse informatieavonden, gesprekken met insprekers in de Ronde Tafel en tijdens het debat op 26 november kwam duidelijk naar voren dat de uitwerking van de nieuwe verkeerscirculatie bij velen niet naar wens was. Over de evaluatie van de Centrumvisie, inclusief bevindingen over de verkeerssituatie, heeft de raad nu dus een besluit genomen.

Toekomst Zeister centrum

De plannen voor het centrum omvatten méér dan een goede bereikbaarheid. De gemeente blijft – in samenwerking met de ondernemers en inwoners - werken aan een compact en gezellig winkelgebied, aan de toekomst van het Emmaplein, aan de herbestemming van het V&D-pand, aan de verbinding van het centrum met cultuur, recreatie en toerisme en aan de parkeerroute en de parkeervoorzieningen. Dit alles met als doel een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum van Zeist.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden