Foto: Gemeente Zeist

Week van de burgemeester

Koos Janssen - Maandag 16 december overleg ik met een lid van het gemeentelijk managementteam. De verkeersmaatregelen in het centrum en de interactie tussen samenleving, politiek, dagelijks bestuur en medewerkers passeren de revue. Het is een voor alle betrokkenen intensieve periode geweest. Vandaag is ook de landelijke naturalisatiedag. In Zeist vindt de naturalisatiebijeenkomst plaats in de raadzaal. Ditmaal wordt aan eenentwintig personen het Nederlandschap verleend. De mensen hebben een achtergrond uit Verenigd Koninkrijk, Oekraïne, Eritrea, Turkije, Iran, Marokko, België, Syrië, Filipijnen en India. De mensen vertellen openhartig over de redenen van de naturalisatie; maatschappelijke, politieke, blije en verdrietige motieven komen aan de orde.

Dinsdag neemt het college van B&W besluiten over de nieuwe CAO Gemeenten en de tarieven van rijbewijs, paspoort en identiteitskaart. Ook de verkoop van een bouwperceel in Hart van Austerlitz voor woningbouw, de voortgangsrapportage versnelde huisvestingsopgave en de indexatie zonetarief 2020 van de regiotaxi voor WMO-pashouders krijgen groen licht. 's Middags praten we over de stand van zaken van de oriëntatie van de herbestemming van het voormalige V&D-gebouw aan de 1e Hogeweg.

Op woensdag reis ik samen met de gemeentesecretaris René Grotens naar Limburg. Daar bezoeken we als voorzitter en secretaris van het netwerk middelgrote gemeenten, M50, de gemeenten Kerkrade en Landgraaf. In beide gemeenten praten we bij met delegaties van colleges van B&W.

Donderdag spreek ik met een team van medewerkers over democratische vernieuwing in Zeist. Diverse initiatieven en activiteiten van 2019 komen voorbij. Het samenspel van mensen in de samenleving, binnen de gemeente en tussen inwoners en gemeente willen we ook in het nieuwe jaar verder ontwikkelen en stimuleren.

Ook heb ik een eindejaarsgesprek met interviewer Jeroen Schutijser van Slotstad RTV. De vele ontmoetingen met de jongste generaties in onze gemeente, van kinderburgemeester tot jongerenraad, van voorleesontbijt tot walk of peace, komen aan de orde. Vervolgens spreek ik met deskundigen over de aanpak tegen ondermijning. Aan het eind van de middag is de sfeervolle kerstbijeenkomst van de gemeente. Medewerkers verzorgen een speciale editie van Zeist draait door.

Vrijdag is de feestelijke afsluiting toekomstvisie traject Eritrese statushouders. Vanwege inburgering en de integratieroute Zeist hebben 13 deelnemers met een intensieve training van 10 weken officiële certificaten behaald. Het gaat om eigen regie bij de invulling van hun toekomst. Van harte gefeliciteerd!

's Avonds woon ik het traditionele kerstconcert van het Zeister Mannenkoor bij. Muziek van Saint Saëns, Mozart en Händel vliegt de sterren tegemoet. Ik lees het kerstevangelie voor en houd een toespraak. Kerstmis is dichtbij. Van harte wens ik allen fijne Kerstdagen toe en voor het nieuwe jaar Vrede en Alle Goeds.
Voor reactie:
jjlm.janssen@zeist.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden