Nieuwe vuurwerkvrije zones in Zeist

Alle inwoners van de gemeente Zeist mochten voorkeuren doorgeven voor vuurwerkvrije zones. Op basis van de ingezonden locaties wijst de gemeente vier nieuwe gebieden aan als vuurwerkvrije zone. De vier nieuwe zones worden toegevoegd aan de bestaande vuurwerkvrije zones.

Vier nieuwe gebieden
Van de acht aanvragen zijn de volgende vier zones aangewezen

Waterbronpark bij de Bergweg.

Dit is een wandel- en hondenuitlaatgebied en speelruimte voor kinderen.

De Grote Koppel en omstreken. (inclusief tunneltjes) en winkelcentrum De Clomp.
Hier wonen ouderen die angst hebben om in deze periode naar het winkelcentrum te lopen. De tunneltjes zorgen voor extra geluidhinder dus ook deze behoren tot de vuurwerkvrije zone.

Het Zeister Bos, grenzend aan het Diakonessenhuis tussen Jagersingel, Professor Lorentzlaan, Krakelingweg en Woudenbergseweg.
Dit is een wandel- en hondenluitlaatgebied.

Het Pestersbosje bij Crosestein.
Dit is tevens een wandel- en hondenuitlaatgebied. Daarnaast is hier een voetbalkooi. Ook dit is een speelruimte voor kinderen.

Voor al deze zones geldt dat niet meer en ook niet minder wordt gesurveilleerd dan in de rest van Zeist. We vertrouwen erop dat de vuurwerkvrije zones worden gerespecteerd. Ze zullen worden aangegeven met bordjes. De omwonenden worden geïnformeerd per brief.

Geluidsdetectie

In het centrum van Zeist werken we dit jaar voor de tweede keer met geluidsdetectie. Politie en BOA's kunnen zo zien waar en hoe laat (real time) de knallen plaatsvinden. Ook kunnen we zo hotspot gebieden zien en monitoren we de verschillen met vorig jaar.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden