Zelfs op herfstige regenachtige zondagen zijn er de nodige wandelaars op pad om een gezond luchtje te scheppen.Foto: studio Berlem
Zelfs op herfstige regenachtige zondagen zijn er de nodige wandelaars op pad om een gezond luchtje te scheppen.Foto: studio Berlem (Foto: studio Berlem )

Wat zijn we toch mazzelaars met zoveel natuur om ons heen

Zeist - Je hebt de auto vaak niet eens nodig: je bent vanuit huis in een paar minuten in het bos of loopt in het weidegebied. Voor de inwoners van Zeist is dat iets vanzelfsprekends. Binnen de bebouwde kom hebben we onze parken en buiten de bebouwde kom nodigt de natuur ons uit om te genieten: wandelend, hardlopend of fietsend. Dat doen we volop, vaak zonder dat we er bij stilstaan dat die gebieden weliswaar openbaar toegankelijk zijn maar in bezit van een particulier, stichting of instelling die als beheerder verantwoordelijk is voor het onderhoud en de daar voorkomende flora en fauna.

Het behoud van het ons landschap is één van de doelstellingen van Samen Duurzaam Zeist. Een belangrijke partner is het Utrechts Landschap dat veel natuurgebieden in onze provincie beheert. Er is in de loop der tijd in onze provincie al veel natuur verloren gegaan. Helaas een gegeven waar ook zij vanuit moeten gaan. "Daarin opereren we als Utrechts Landschap, met veel enthousiasme pleiten we voor zo veel mogelijk ruimte voor natuurgebieden, kopen we terreinen aan om ze voor altijd groen te houden, verbinden we die tot grotere natuurgebieden en ontwikkelen we landschappen om de (bio)diversiteit en de geschiedenis ervan die zo kenmerkend is voor onze provincie in stand te houden", aldus Saskia van Dockum, directeur-rentmeester, in het wintermagazine van het Utrechts Landschap. De ambities zijn duidelijk: stevige, nieuwe verbindingen tussen de natuurgebieden in Utrecht en de natuur in de rest van Nederland, een hoge diversiteit binnen de eigen gebieden en het – in goed overleg met eigenaren van aangrenzende tuinen en landerijen - creëren van groene buffers om de biodiversiteit te versterken.

Bij het Utrechts Landschap loopt nu een crowdfundingactie om 2 natuurgebieden te kunnen kopen: de Lunenburgerwaard bij Wijk bij Duurstede en het Harlanterrein, dat grenst aan De Krakeling en het Zeisterbos. Wil je ook bijdragen? Lees meer op www.utrechtslandschap.nl. Daar vind je ook routes – voor jonge, sterke en minder vitale benen – voor wandelingen en fietstochten door onze prachtige, veelzijdige en groene omgeving. En ook de mogelijkheid om donateur te worden.

Meer berichten