Nieuwe naam: Zeister Bosrust

Zeist - De naam 'Zeister Bosrust' is gekozen door de vereniging van betrokkenen van de begraafplaats, de publieksarchivaris en de portefeuillewethouder. Deze naam geeft in hun ogen het beste de functie en de plek weer. Het college stelde op dinsdag 7 januari deze naam officieel vast.

Wethouder Marcel Fluitman: "Mooi dat er veel suggesties zijn aangedragen voor een nieuwe naam. Daaruit blijkt dat er interesse is voor de begraafplaatsen en het crematorium. Naast de suggestie 'Zeister Bosrust' is 'Bosrust' een aantal keer ingediend. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de suggestie Zeister Bosrust omdat daarin de gemeentenaam wordt genoemd." De gemeente ontving 175 suggesties voor een nieuwe naam voor de gemeentelijke begraafplaats Zeist. Er was een grote variatie aan namen. Ook werd een bepaalde suggestie vaker genoemd.

Bij het aulacentrum op de begraafplaats bouwt de gemeente een crematorium en het aulacentrum wordt aangepast en gemoderniseerd. Eind april kan het aulacentrum en het crematorium naar verwachting gebruikt worden. Steeds meer mensen kiezen voor cremeren in plaats van begraven. Voor crematies wordt nu gebruik gemaakt van crematoria in omliggende gemeenten. Daarom heeft de gemeente Zeist besloten tot de bouw van een crematorium op de gemeentelijke bosbegraafplaats aan de Woudenbergseweg.

Het crematorium wordt ondergronds gerealiseerd. Het aulacomplex wordt opnieuw ingericht en aangepast aan de eisen van deze tijd. Daarbij paste het nadenken over een nieuwe naam.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden