Bestemmingsplan Parkpaviljoen Walkartpark opnieuw ter inzage

Op 18 februari besloot het  college  van burgemeester en wethouders het plan 'Parkpaviljoen Walkartpark' voor te bereiden en opnieuw  ter inzage  te leggen.   Dit plan beschrijft de voorwaarden voor een   horecagelegenheid   in het Walkartpark.   Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, wordt het plan voor een tweede keer ter inzage gelegd.  In 2017 lag dit plan voor een eerste keer ter inzage .  De ingediende zienswijzen in 2017 blijven van kracht. 

Op 10 november 2015 heeft de gemeenteraad het ontwerp voor de herinrichting van het Walkartpark in Zeist vastgesteld. Een ontwerp dat onder andere voorziet in het oprichten van een horecagelegenheid in het park. Het oprichten van een horecagelegenheid ter versterking van het park is mede naar voren gekomen in samenspraak met betrokkenen over de toekomst van het park.

Er is hard gewerkt aan de herinrichting van het park en dit ligt er weer prachtig bij. Nu gaan we de stap nemen naar het oprichten van een horecagelegenheid. Het ontwerpbestemmingsplan Parkpaviljoen Walkartpark, het planologisch kader dat vestiging van een horecagelegenheid in het Walkartpark mogelijk maakt, werd in 2017 ter inzage gelegd. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen in 2017 zijn er belangrijke wijzigingen in de kaders/plannen doorgevoerd. Ook is er tijd genomen om de haalbaarheid verder te onderzoeken. De nadere onderzoeken tonen aan dat horeca in het park juridisch, ruimtelijk en economisch haalbaar is.

Opnieuw ter inzage

Omdat het uitvoeren van de onderzoeken naar de haalbaarheid van het oprichten van een horecagelegenheid tijd kostte, bereidt het college het ontwerpbestemmingsplan voor dat opnieuw ter inzage wordt gelegd. De zienswijzen uit 2017 blijven onderdeel van de procedure en betrekt het college bij het opnieuw ter inzage te leggen ontwerpbestemmingsplan.

De komende tijd werkt het college de wijze waarop de gemeente de grond ter beschikking wil stellen aan een ondernemer verder uit. Ook brengt het college definitief in kaart welke kosten en opbrengsten voor de gemeente aan de orde zijn en hoe het college een ondernemer wil selecteren.

Voordat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, organiseert het college een informatiebijeenkomst. Dit is naar verwachting voor de zomer van 2020. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden


Nieuws uit Utrecht

Meer nieuws uit Utrecht >

Nieuwsoverzicht

Meer berichten

Meest gelezen

 

Meeste reacties