Helene Krijger, Projectleider van NAH-sporten Zeist.
Helene Krijger, Projectleider van NAH-sporten Zeist. (Foto: Praktijk Ans van Noord)

Nieuwe sport voor NAH-patiënten

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor een afwijking of beschadiging van de hersenen en is na de geboorte ontstaan. De meest voorkomende zijn een beroerte, Parkinson en Multiple Sclerose. “Er zijn geen cijfers bekend hoeveel NAH-cliënten in de gemeente Zeist wonen. Maar omdat NAH het meest voorkomt bij patiënten van 51 jaar en ouder en het aantal 65-plussers in Zeist stijgt, is het aannemelijk dat het aantal NAH-patiënten ook verder zal stijgen,” zegt Helene Krijger, projectleider van NAH sporten Zeist.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Na het krijgen van een diagnose zoals Parkinson, beroerte of MS of ontslag uit een ziekenhuis, revalidatiecentrum of geriatrische revalidatie belanden veel patiënten in een ‘zwart gat’. Ze hebben moeite hun leven weer op te pakken. “De focus ligt bij thuiskomt meestal niet direct bij sporten en bewegen, maar uitstel van bewegen zet patiënten op forse achterstand. Blijven sporten is juist in deze fase belangrijk. Zo kunnen eerdere resultaten worden vastgehouden of uitgebouwd,” legt Helene uit.
Patiënten sporten soms liever bij ‘hun’ fysiotherapeut omdat het daar vertrouwd is en het hen niets kost. Daarnaast heerst soms de twijfel of de sportschool of instructeur wel voldoende medische kennis heeft. “Uit onderzoek blijkt dat het reguliere sportaanbod daarvoor niet altijd geschikt is. Veel NAH- patiënten vinden het lastig te sporten. Ze geven een aantal dingen aan waar ze tegen aan lopen. Dit zijn vooral onzekerheid, angst, te veel prikkels, vermoeidheid en fysieke beperkingen. Daarnaast moeite met het nemen van initiatief en de sociale context.”
In de gemeente Zeist zijn momenteel twee NAH-sportmogelijkheden, Meet me@ the gym (fitness bij Fysioholland) en NAH-zwemmen (Dijnselburg). “Deze bestaande NAH-sporten worden niet altijd gevonden en het aanbod is tevens wat summier. Aan de hand van een enquête en gesprekken met NAH-patiënten is samen met het projectteam een nieuwe NAH-sport toegevoegd. Het nieuwe sportaanbod kan een daling geven van de zorgkosten, omdat de NAH-patiënt niet constant een individueel aanbod krijgt van de fysiotherapeut, maar getraind wordt door een sportinstructeur of bewegingsagoog. Mogelijk dat een aantal NAH-patiënten door kan stromen naar het reguliere sportaanbod.“
De NAH-sport geeft de mogelijkheid de eigen regie te pakken, het vergroot de zelfredzaamheid, verbetert de lichamelijke fitheid en er is sprake van vergroting van het sociale aspect. De nieuwe NAH-sportgroep start vrijdag 13 maart van 11.00-12.00 uur in Zeist op de Hein Bottingalaan 5 (Geeresteingroep). ''Van daaruit gaan wij naar de sporthal om op een circuit verschillende oefeningen gericht op balans, coördinatie, kracht en uiteindelijk ook conditie, iedereen op zijn of haar niveau,” zegt Helene.
Aanmelden of meer informatie krijgen kan via Helene Krijger, e-mail hkrijger28@gmail.com of tel. 06 - 12188374.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden