Evert-Jan Roelofsen: "Tijdens de bouw zijn sommige bomen blijven staan."
Evert-Jan Roelofsen: "Tijdens de bouw zijn sommige bomen blijven staan." (Foto: Ellis Plokker )

Tien jaar verandering in Kerckebosch

De wijk Kerckebosch in Zeist was tien jaar geleden een wijk met verouderde flats rond een rommelig binnenbos. Nu is het een wijk met een mengeling van nieuwe appartementen, koopwoningen en stukken bos en hei. De wijk heeft verschillende prijzen gekregen, waaronder die van ‘meest natuurinclusieve wijk van Nederland’. Evert-Jan Roelofsen schetst de ontwikkeling van de afgelopen tien jaar in grote lijnen.

door Ellis Plokker

Zeist - Evert-Jan Roelofsen werkt sinds meer dan tien jaar als directeur van de Wijkontwikkelingsmaatschappij Kerckebosch. Toen hij hier voor het eerst vanaf de Arnhemse Bovenweg de Margrietlaan in reed, verbaasde hij zich over de lange rij flats aan de linkerkant. Roelofsen: “De woningen werden na de Tweede Wereldoorlog gebouwd omdat er behoefte was aan veel huizen. Maar ze voldeden niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Er was binnen veel vocht en er waren schimmelplekken, bovendien lekte er veel energie weg naar buiten. Er moest iets gebeuren.”

Stap voor stap

Net voor de financiële crisis in 2008 was er al een masterplan voor de wijk gemaakt door de gemeenteraad en de woningbouwvereniging. Toen Roelofsen in 2009 bij het project kwam, was het maar de vraag of het plan uitgevoerd kon worden, vanwege de financiële crisis. Roelofsen: “Helemaal uitstellen leek ons geen goed idee, vooral niet voor de bewoners van die oude flats. Daarom hebben we samen met de gemeente en de woningbouwvereniging besloten om het plan in fasen uit te voeren. Stapje voor stapje zijn we aan de gang gegaan. Er was in het begin veel weerstand en ongeloof over de plannen, want iets nieuws is altijd spannend.”

Om het plan te kunnen uitvoeren, moest een deel van het binnenbos gekapt worden. Daar kwam veel protest tegen, ook al was het bos in slechte staat. Er stonden weinig volwassen bomen en veel exoten zoals Amerikaanse eik en vogelkers. Roelofsen: “Die laatste twee nemen het bos over en zijn heel slecht voor de biodiversiteit. Een gevarieerd bos is beter voor planten en dieren. Nu bouwen we op stukken waar eerst bos was. Maar waar flats stonden, komt ook natuur terug. Uiteindelijk blijft er in Kerckebosch iets minder bos over dan er eerst was, maar de biodiversiteit is sterk verbeterd. Er leven nu meer verschillende dieren en planten.”

Heide en schapen

De verkoop van de grond voor de koophuizen leverde geld op, dat gebruikt werd voor de bouw van de sociale huurwoningen. Roelofsen: “Van het geld dat over was hebben we nieuwe, natuurlijke schoolpleinen aangelegd.” De nieuwe appartementen en huizen liggen tussen kleine natuurgebieden. Tussen de buurten Stuifduinen en Op de Hei is een stuk heide aangelegd. Een aantal keer per jaar komt de schaapskudde uit Heidestein daar grazen om de heide te onderhouden. Buurtbewoners helpen ook mee om het stuk heide mooi te houden. Het Utrechts Landschap is eigenaar van dit gebied en van de stukken bos tussen de andere woningen.

Inmiddels is een groot deel van de bewoners uit de oude flats verhuisd. Hun huren zijn iets hoger dan in de oude flats, maar in de oude flats betaalden bewoners zo’n 160 euro per maand aan stookkosten per maand, en nu betalen ze veel minder aan energie. Later dit jaar worden twee flats aan de Prinses Margrietlaan gesloopt. Roelofsen: “Dat gebeurt in het najaar, om zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor dieren. Het grootste deel van het gebouw kan worden hergebruikt.” De bewoners uit de sloopflats aan de Margrietlaan verhuizen naar nieuwe huurwoningen aan de Prinses Arianelaan of hebben elders een woning gevonden.

“Aan de andere kant van de Arianelaan komt een bijzonder project met woningen waar de bewoners allerlei spullen delen,” vertelt Roelofsen. Niet alleen auto’s, maar ook spullen die je niet steeds nodig hebt, zoals tuingereedschap en kantoorruimte. De meeste mensen in Kerckebosch zijn enthousiast over de vernieuwingen in de wijk. Roelofsen zegt bescheiden dat hij best wel trots is. Dat is terecht, want buiten Zeist is de wijk inmiddels beroemd. Gemeenten en projectontwikkelaars zijn enthousiast en komen kijken om ideeën op te doen. De combinatie van sociale woningbouw, koopwoningen en natuur is een succes, want wonen in het groen is gezond.

www.kerckeboschzeist.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden