Brandbrief van culturele sector Zeist

Brandbrief van culturele sector Zeist

Culturele instellingen in de gemeente Zeist zeggen in een brief aan het College van B&W en de gemeenteraad te vrezen voor het voortbestaan van de verbindende en maatschappelijke functie van de culturele instellingen in de gemeente. Zij luiden de noodklok over de gevolgen van de corona-maatregelen

Zeist - De brief is opgesteld door de Zeister culturele instellingen: podia, zowel (Film) Theater Figi en het Beauforthuis, als Theater Slot Zeist, het Torenlaan Theater en het Slottuintheater, festivals als de Zeister Muziekdagen en instellingen voor kunst- en cultuureducatie zoals het Kunstenhuis De Bilt-Zeist en Bibliotheek Idea. Zij moeten in ieder geval tot ver in de zomer hun activiteiten staken. Hierdoor raken ze in hoog tempo door hun financiële reserves heen.

De opstellers van de brief wijzen op het belang van de culturele sector in de gemeente: een sector die verbindt door het brede aanbod, maar waar ook honderden Zeistenaren actief zijn als vrijwilliger of professional. De indirecte bijdrage die de sector aan de economie bijdraagt is groot. De aantrekkelijkheid van Zeist als vestigingsplaats wordt mede bepaald door deze culturele infrastructuur.

Zelfs wanneer de maatregelen worden versoepeld, verwachten de instellingen nog lange tijd nadelige gevolgen van de anderhalve meter samenleving. Hierdoor lopen de te verwachten bezoekersaantallen terug tot hooguit een kwart van de oorspronkelijke capaciteit. “Nog afgezien van de praktische vraag hoe je bezoekersstromen gaat organiseren (bij podia en festivals, in cursuscentra, of de bioscoop) of hoe je überhaupt artiesten op een podium kunt positioneren: de gevolgen voor de financiële exploitatie zijn overweldigend.” aldus de brief.

De sectorspecifieke steunmaatregelen die door de minister van OCW zijn aangekondigd, zijn niet bestemd voor de culturele infrastructuur in Zeist. De culturele instellingen zijn aangewezen op aanvullende lokale steunmiddelen. De briefschrijvers doen een dringend beroep op de gemeente Zeist om te komen met een gemeentelijk noodfonds om de sector door de crisis heen te helpen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden