Margreet Hulsmann en Joyce van Breugel zitten in het bestuur van de wijkvereniging Kerckebosch.
Margreet Hulsmann en Joyce van Breugel zitten in het bestuur van de wijkvereniging Kerckebosch. (Foto: Ellis Plokker)

Actieve wijkvereniging in Kerckebosch

Het bewonersplatform en de wijkvereniging van de wijk Kerckebosch zijn sinds 1 februari samengegaan. Joyce van Breugel is voorzitter van het bestuur van de nieuwe vereniging, Margreet Hulsmann is bestuurslid natuur. Zij vertellen wat de wijkvereniging doet: activiteiten organiseren en de belangen van bewoners behartigen.

door Ellis Plokker

Zeist - Tot voor kort was er naast de wijkvereniging in Kerckebosch een bewonersplatform waarin voornamelijk actieve bewoners uit het nieuwe gedeelte van de wijk zaten. Nu de twee organisaties samen zijn gegaan, hopen het bestuur en de leden nog meer te kunnen organiseren voor de bewoners. Daartoe overleggen ze met de gemeente, bijvoorbeeld over de vervanging van kliko’s door ondergrondse afvalcontainers. Binnen de wijkvereniging zijn er werkgroepen die zich met een specifiek onderwerp bezighouden, zoals natuur, wijkontwikkeling, duurzaamheid en energietransitie.

Een werkgroep houdt zich bezig met verkeersveiligheid en parkeren, een andere werkgroep organiseert evenementen, zoals Koningsdag, een buurtspeeldag en een activiteit rond Sinterklaas. Joyce van Breugel: “Helaas hebben we de activiteiten rond Koningsdag moeten annuleren. We hadden ook een rondleiding door de wijk gepland voor bewoners, samen met mensen van de Wijkontwikkelingsmaatschappij. We hopen later dit jaar een rondleiding door de wijk te organiseren, in samenwerking met Gilde Zeist."

Bermen en natuur

Een deel van de natuur in Kerckebosch wordt beheerd door het Utrechts Landschap, maar de bermen in de wijk vallen onder het beheer van de gemeente. Bestuurslid natuur Margreet Hulsmann vertelt: “We willen graag dat de bermen aan de Kerckeboschlaan niet gemaaid worden tot eind oktober, zodat bloemen de kans krijgen zich uit te zaaien. Anders komen die bloemen volgend jaar niet terug. Insecten krijgen zo de kans om zich te nestelen en te verpoppen en ook vogels profiteren van de zaden.” Maar sommige bewoners vinden de bermen te rommelig en willen ze maaien. Joyce van Breugel: “Dan leggen we uit waarom we dat liever niet doen.”

In de delen van de wijk die in de natuur liggen, overleggen leden van de wijkvereniging met bewoners. Bijvoorbeeld over welke planten en struiken er bij de natuur passen. Bewoners begrijpen daarna beter waarom voor bepaalde bomen en planten in de wijk is gekozen. De leden van de wijkvereniging vergaderen iedere eerste woensdag van de maand om 20.00 uur. Voorlopig via internet, later weer in Het Binnenbos. Het bestuur vergadert iedere derde woensdag van de maand. Joyce van Breugel nodigt alle bewoners van Kerckebosch uitnodigen een keer te komen kijken of mee te helpen met het organiseren van een evenement. Aanmelden kan via www.kerckeboschzeist.nl/bewonersplatform.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden