Tweede bijeenkomst over kansen voor zon en wind in Zeist

Tweede bijeenkomst over kansen voor zon en wind in Zeist

Zeist - Net als alle andere gemeenten, wil ook Zeist bijdragen aan een leefbaar klimaat. Voor de periode tot 2030 gaat dat onder meer door het opwekken van meer duurzame energie via zonnevelden en windmolens, ook in Zeist. Maar waar in Zeist liggen kansen voor zonnevelden en windmolens? En onder welke voorwaarden wil de gemeente daar dan aan meewerken? De gemeente werkt nu aan een voorstel, gebruik makend van eerdere inbreng van belanghebbenden. Op woensdag 1 juli kunnen inwoners tijdens een bijeenkomst horen hoe die inbreng is verwerkt en hoe het voorstel voor vervolgstappen er nu uitziet. Na verwerking van de reacties, behandelt het college dat voorstel half juli. Na de zomer neemt de gemeenteraad een besluit over het voorstel.  

De gemeente laat 1 juli zien wat er is gebeurd met de opmerkingen en ideeën die inwoners en andere belanghebbenden eind vorig jaar hebben ingebracht. Zo was er op 9 december 2019 een participatiebijeenkomst voor inwoners over zonnevelden en windmolens. Ook heeft de gemeente op andere momenten in 2019 en begin 2020 inbreng verzameld van andere belanghebbenden, zoals natuur- en milieugroepen, Stedin en Stichting Energie Zeist.  

Aanmelden 

Vanwege de maatregelen rond corona, wordt de bijeenkomst op 1 juli vanaf 20.00 tot 21.45 uur via internet gehouden. De gemeente geeft online een presentatie. Deelnemers kunnen reageren en deze reacties worden meegenomen in het uiteindelijke voorstel waarover het college half juli besluit. 

Voor de bijeenkomst op 1 juli is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat kan tot en met dinsdag 30 juni 12.00 uur, via telefoonnummer 14 030 of via zeist@zeist.nl. Ook voor vragen kunnen inwoners op dit telefoonnummer en mailadres terecht. Na aanmelding ontvangen deelnemers meer informatie over de bijeenkomst.  

Wat ging vooraf

In de Routekaart ‘Nieuwe Energie’ heeft de gemeenteraad in juli 2019 bepaald dat de gemeente zo spoedig mogelijk en uiterlijk in 2050 energieneutraal wil zijn. Als onderdeel daarvan heeft de raad als doel voor 2030 aangegeven te streven naar 35 hectare zonneveld en (afhankelijk van de grootte) 2 tot 4 windmolens. 

Wat volgt

Het voorstel waar de gemeente nu aan werkt, geeft aan welke delen van Zeist meer, minder of niet kansrijk kunnen zijn voor zonnevelden of windmolens. Ook beschrijft het voorstel onder welke voorwaarden de gemeente eventueel wil meewerken aan zonnevelden of windmolens. Het college besluit in juli over dat voorstel, daarna gaat het naar de gemeenteraad. Belanghebbenden kunnen bij de gemeenteraad na de zomer inspreken over het voorstel. Daarna neemt de raad er een besluit over. 

Het gaat op dit moment dus nog niet om een concreet plan voor een zonneveld of windmolen op een concrete locatie, maar om de aandachtspunten, voorwaarden en kansen die de gemeente ziet voor het opwekken van duurzame elektriciteit in Zeist.  

Meer informatie over wat er in Zeist gebeurt om energieneutraal te worden: www.zeist.nl/nieuweenergie.

 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden