Gemeente kapt bomen om veiligheid

De komende tijd worden er 130 bomen gekapt in de gemeente Zeist. Elk jaar kapt de gemeente een aantal bomen. Hierbij gaat het om bomen die een risico vormen voor de directe omgeving omdat ze ziek of dood zijn. 

Zeist - Doorgaans kapt de gemeente in het voor- en in het najaar en probeert dat zoveel mogelijk buiten het broedseizoen te doen. Deze zomer ontkomt de gemeente er echter niet aan om ook in de zomer bomen te kappen. Dit heeft te maken met de inspecties op de bomen en meldingen vanuit inwoners. Bomen die niet gezond zijn en een veiligheidsrisico vormen voor de directe omgeving, worden gekapt. Daarnaast kapt de gemeente ook een aantal kleine bomen. Deze bomen zijn doodgegaan, overwegend door de droogte. Bij de kap houdt de gemeente zich aan de natuurwet. Dit betekent dat als er een vogelnest in een boom zit, er niet gekapt wordt, maar stevig gesnoeid. 

 Alle bomen die van de gemeente zijn, worden één keer in de drie jaar gecontroleerd. Dit wordt gedaan door speciale boomdeskundigen. Zij bekijken hoe de bomen erbij staan en bepalen of ‘ingrijpen’ nodig is. Denk bijvoorbeeld aan snoeien, boomveiligheidsmaatregelen of nader onderzoek. Soms blijkt dat een boom niet meer voldoet aan de veiligheidseisen. In dit geval wordt een boom gekapt. Hiermee voldoet de gemeente aan de zorgplicht voor bomen.

 Meer informatie?

Voor meer informatie over het bomenbeleid van de gemeente Zeist zie www.zeist.nl/bomen. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden