Logo nieuwsbode-zeist.nl


Huize Schoonoord in 1960 (toen in gebruik als school). Het huis is in 1965 gesloopt. (Collectie ZHG)
Huize Schoonoord in 1960 (toen in gebruik als school). Het huis is in 1965 gesloopt. (Collectie ZHG)

Tentoonstelling Landgoed Schoonoord te Zeist

  Historie

Zeist - Van begin juli tot 30 augustus is in het Historisch Informatie Punt, in de publiekshal van het gemeentehuis, een tentoonstelling te zien over het landgoed Schoonoord te Zeist. Aanleiding is een historische lezing over dit landgoed in het kader van de Zomerschool van het Gilde Zeist. Deze tentoonstelling kunt u gratis bezoeken tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. 

Vrijdagmiddag 7 juli wordt de tentoonstelling om 15.00 uur feestelijk geopend door dhr. M. Fluitman, wethouder Zorg, Ouderen en Cultuur en door dhr. R. Luca, wethouder verkeer, openbare ruimte en dienstverlening. Zij zijn beiden oud leerling van de school.

In 1818 kocht Otto van Romondt een aantal kavels grond. Bij elkaar gevoegd werd dit het landgoed Schoonoord aan de Driebergseweg. In de middeleeuwen lag op dezelfde plek de Heerlijkheid Scherpweide.

Huize Schoonoord is tot 1955 in bezit gebleven van de familie Van Romondt. Vanaf dat jaar was er een veeteeltkundig instituut gevestigd alsmede een Rijks HBS. Deze werd al snel uitgebreid tot een openbaar Lyceum. Nu, na enkele fusies en een verzelfstandiging, zijn er enkele scholen van de Openbare Scholengroep Schoonoord op het voormalig landgoed te vinden. Het veeteeltkundig instituut verliet Zeist in 1995. Sinds 2006 is echter het Nederlandse hoofdkantoor van het Wereld Natuur Fonds aanwezig op het landgoed.


 
 
 

Reageer als eerste
Meer berichten