Huize Valckenbosch bestaat 60 jaar

  Human Interest

Woonzorgcentrum Huize Valckenbosch viert op donderdag 16 maart haar 60 jarig jubileum. Dat wordt gevierd met iedereen die betrokken is bij het huis: bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers.

Zeist - Huize Valckenbosch werd in 1956 opgericht als verzorgingshuis van De Christengemeenschap met een antroposofische zorgvisie. Huize Valckenbosch neemt een unieke plaats in onder de verzorgingshuizen in Nederland, zij is enig in haar soort. Daarom is het opnamebereik landelijk.

Ter gelegenheid van het jubileum is een boek geschreven door Jacqueline van Paaschen, coördinator cultuur, welzijn en vrijwilligers. Vanaf de eerste uitreiking is het boek voor belangstellenden te koop voor 15 euro aan de receptie van Huize Valckenbosch.

Nostalgie

Naast de uitreiking van het jubileumboek kunnen de bewoners, mantelzorgers en vrijwilligers van 15.30 tot 16.30 uur genieten van muziek uit de jeugdjaren van de bewoners, de jaren '20 en '30, gespeeld door orkest Chairs.

Voor alle medewerkers en vrijwilligers, die zich de afgelopen 60 jaren hebben ingezet voor Huize Valckenbosch, wordt ’s avonds een feest georganiseerd.
Om het niet te vermoeiend te maken voor de bewoners zal in het najaar opnieuw een feestelijke activiteit zijn bij de viering van het Michaelsfeest, Dan wordt er meer gekeken naar de toekomst van het huis met allen die betrokken zijn bij Huize Valckenbosch.

Kunstzinnige therapie

Vestigingsmanager Agatha Steenbergen vertelt: ‘’Veel antroposofisch georiënteerde mensen zijn elkaar in de loop van hun leven al in deze regio tegengekomen. Voor veel mensen is de overstap naar een verzorgingshuis moeilijk. Hier komen ze elkaar weer tegen, en dat maakt het gemakkelijker, Er is ook duidelijk sprake van een woongemeenschap. Een vorm van thuiskomen.
Ook het feit dat onze huisartsen van Widar komen spreekt onze bewoners aan. Wij hebben bewoners veel te bieden op het gebied van antroposofische kunstzinnige therapieën. Muziek, euritmie, natuur, lezingen en dergelijke.’’
Jacqueline van Paaschen vertelt: ‘’Bij het 50-jarig jubileum hebben we ook een boek uitgegeven, met het accent op de geschiedenis van het huis. Nu maakten we meer gebruik van beelden die de tekst ondersteunen om het voor alle bewoners toegankelijk te maken. Het is echt een salontafelboek geworden.’’
Huize Valckenbosch is een woon/zorgcentrum voor antroposofisch geïnteresseerde bewoners met 80 plaatsen en 2 gastenkamers. Het is prachtige gelegenen aan de Van Tetslaan, en heeft aan de achterkant de Dieptetuin.
De afdeling Eva Mees, een somatische verpleegafdeling op antroposofische basis is gevestigd in verpleeghotel Bovenwegen, en is hier in 2016 aan toegevoegd. Sinds 1 januari 2016 is Huize Valckenbosch onderdeel van Warande.
Warande is een zorgorganisatie in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug, die senioren woon-, service-, welzijn- en zorgarrangementen biedt.

Jubileumboek

Voor de viering van dit jubileum zijn diverse activiteiten georganiseerd. 's Morgens wordt om 10.30 uur het jubileumboek 'De kunst van het ouder worden in Huize Valckenbosch' gepresenteerd aan bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Wethouder Fluitman, neemt het eerste exemplaar van dit jubileumboek in ontvangst.

Expositie

Foto's uit het boek, dat tot stand is gekomen in samenwerking met fotograaf Wim van der Ende, zijn van 16 maart t/m 14 april dagelijks van 10.30-17.00 uur te bewonderen in een fototentoonstelling op de begane grond. De fotograaf heeft vanaf juni meegelopen met Jacqueline om haar tekst in beelden te vangen.

Meer berichten