Logo nieuwsbode-zeist.nl


Volgens Raf Daenen heeft De Enck alleen bestaansrecht als we met zijn allen het belang van De Enck dragen en blijven uitdragen.
Volgens Raf Daenen heeft De Enck alleen bestaansrecht als we met zijn allen het belang van De Enck dragen en blijven uitdragen. (Foto: )

Jaaa! De Enck moet blijven

  Ingezonden

Ingezonden Brief

Als oud-wethouder en raadslid heb ik me jaren ingezet om De Enck de ontmoetingsplek te laten zijn waar cultuur, ontmoeting, zorg en ondernemend Oirschot bij elkaar konden komen. Steeds weer werden in functie van deelbelangen andere keuzes gemaakt: De grote bedrijven haakten af bij huur en sponsoring van vergaderruimten. Mijn politieke collega’s waren steeds bezig met noodverbanden aan te leggen maar weigerden om De Enck structureel te subsidiëren. De plaatselijke horeca heeft steeds alles in het werk gesteld om De Enck geen volwaardige horecavergunning te geven en geen evenementen in de Loop plaats te laten vinden.

De KBO kreeg de mogelijkheid om los van de Enck een eigen locatie te ontwikkelen. Het Bint werd elders ondergebracht. Wijzer nam de wijk. Etc, etc. Waarschijnlijk is het nu te laat maar een toekomstbestendige Enck zou alleen kunnen blijven als er sprake is van een gemeentelijke visie en € 150.000,- structurele subsidie waarbij Sociaal en cultureel Oirschot voorop staat.

Politieke en maatschappelijke energie er op gericht is krachten vanuit De Enck te bundelen. Kortom De Enck heeft alleen bestaansrecht als we met zijn allen het belang van De Enck dragen. Voor niks gaat de zon op.

Raf Daenen

0646298931

Meer berichten