Bram Wispelweij is één van de vier wijkmanagers in Zeist.
Bram Wispelweij is één van de vier wijkmanagers in Zeist. (Foto: Ellis Plokker)

'Met de poten in het Zeister zand'

  Nieuwsflits

Bram Wispelweij werkt al geruime tijd als wijkmanager in Zeist-Centrum. Sinds 1 juni is hij dat ook in Oost, in de wijken Kerckebosch en Hoge Dennen. Als wijkmanager legt hij de verbinding tussen inwoners en de gemeente.

door Ellis Plokker

Zeist - Bram Wispelweij heeft in Amsterdam gewerkt als wijkmanager, voordat hij in Zeist 18 jaar geleden in Zeist kwam werken. Hij heeft een opleiding Bosbouw gedaan in Velp. In Zeist Kerckebosch heeft hij als extra taak het beheer van de openbare ruimte en daarbij komt die achtergrond goed van pas. Wispelweij: ''Hier in Kerckebosch is het beheer van het groen en bijvoorbeeld bermbeheer is heel anders dan in andere wijken. We maaien de bermen niet op vaste tijden, maar als het zaad van de wilde bloemen verspreid is. Daarvoor is overleg nodig. Als het gaat over reiniging, verkeer of het beheer van speelplaatsen, dan willen mensen daar graag over meepraten. Dus als iemand daar vragen over heeft, kan hij of zij die aan de wijkmanager stellen.”

Als wijkmanager wil Wispelweij weten wat er speelt in de wijk. Het is niet de bedoeling dat hij de oplossing aandraagt als er iets is, hoe graag hij dat soms ook zou willen. Hij is een intermediair. Wispelweij: “Ik sta als het ware met mijn poten in de modder, al is het hier in Kerckebosch eigenlijk in het zand. Ik heb korte lijnen naar de politiek, bijvoorbeeld naar de wijkwethouder. Of met de burgemeester, als het gaat om openbare orde en veiligheid. Ik probeer transparant en duidelijk te zijn over wat er haalbaar is.”

Een van de projecten die Wispelweij samen met bewoners van Zeist-Valkenbosch realiseerde, is de dieptetuin in die wijk. Er was geen geld voor restauratie in de begroting van de gemeente, maar Wispelweij heeft er voor gezorgd dat de muur in de tuin hersteld werd. “De bewoners hebben het onderhoud van de tuin overgenomen, de gemeente maait alleen nog het gras. De kracht van de wijkmanagers zit in het verbinden van bewoners en hun initiatieven. Als er iets is, laat het dan weten.”

In Zeist zijn vier wijkmanagers, zij zijn bereikbaar via het algemene nummer 14 030 van de gemeente, via mail, of op de spreekuren. Bram Wispelweij heeft voor Zeist-Oost spreekuur op woensdag van 11.00 tot 12.00 uur in het Binnenbos, Hoog Kanje 186. Op dinsdagochtend heeft hij van 09.30 tot 10.30 uur spreekuur aan de Bergweg 1, voor de buurten in en rond het centrum en Valkenbosch. Voor spreekuren van de andere wijkmanagers zie www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/wijken-en-dorpen/.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden