Foto: MENNO BAUSCH FOTOGRAFIE ZEIST

Nog niet van corona af

  Nieuwsflits

Maandag 31 augustus begint de eerste volledige werkweek na het zomerreces. We zijn nog niet af van het coronavirus. Hierdoor blijft het ook voor mij belangrijk vooral vanuit huis te werken en andere maatregelen tegen verdere verspreiding in acht te nemen. ’s Morgens vroeg bel ik met de commissaris van de Koning in de provincie, Hans Oosters. Een geplande fysieke ontmoeting tussen Utrechtse burgemeesters en de commissaris wordt vanwege de coronatijd omgezet in digitaal bijpraten. In de loop van de dag verdiep ik me samen met de leden van B&W en diverse medewerkers in een grote inhoudelijke en financiële opgave. Onze gemeentefinanciën zijn niet meer in balans. Daarom is een omvangrijke heroverweging van uitgaven en inkomsten noodzakelijk. De komende tijd gaan we al onze uitgaven en inkomsten opnieuw wikken en wegen, aan de hand van de maatschappelijke betekenis ervan. De gemeenteraad, inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, het college van B&W en medewerkers zullen zich de komende tijd hiervoor inzetten: “Samen in balans”. Dinsdag overlegt B&W. We stemmen onze inbreng tegen verdere verspreiding van het coronavirus onderling af. Dat geldt ook voor onze werkwijze bij het project “Samen in balans”. Daarnaast nemen we diverse besluiten over de voortgang op het vlak van ruimtelijke ordening van Veldheim, Stenia en Peronnik. Het gaat over het toegestane tijdelijke gebruik van deze terreinen en objecten. Ten slotte komen ook diverse tarieven precarioheffing en begraaf- en crematierechten aan de orde. Aan het begin van de avond een korte, digitale start van het nieuwe raadseizoen. De komende tijd staan we voor grote opgaven. Het is belangrijk daarbij ook in politiek en bestuur gemeenschappelijkheid en een zekere ontspannenheid te hebben. Woensdag spreek ik beide postcommandanten van de brandweer, Eric Vos en Jeroen Hakkert. Onderwerpen van bespreking zijn de urgentie van de verbouwing van de post Den Dolder, de officiële overdracht van een nieuw voertuig en de stationering van de Wens Ambulance Utrecht. Ook kijken we terug op diverse brandincidenten, onder meer in het gebied van de Willem Arntszhoeve en op een bedrijfsterrein. Ook komt het gemeentelijk beleidsteam corona digitaal bijeen. Bespreekthema’s zijn de tijdelijke wet maatregelen covid-19, evenementen in Zeist en de start van de sportcompetitie. Donderdag overleg ik, samen met wethouder Fluitman en medewerkers, over de Wet verlichte GGZ die sinds 1 januari jl. geldt. Zorgdwang en crisismaatregelen komen aan de orde. Over de eerste ervaringen in Zeist zijn we voorzichtig positief. Daarna neem ik thuis een filmpje op voor de Vredeweek, 19-27 september: “Vrede verbindt verschil”. ’s Middags praat ik met medewerkers bij over burgerparticipatie bij het project “Samen in Balans”, in de vorm van onder andere een Inwoners Advies Commissie. ’s Avonds komt het presidium van de gemeenteraad bijeen. We spreken over de uitgangspunten van fysiek of digitaal vergaderen. Dat plannen we ook met tal van raadactiviteiten tot 6 oktober. Vrijdag bespreek en plan ik mijn werkzaamheden met mijn secretariaat. Daarnaast overleg ik met de teammanager communicatie en ben ik sparringpartner voor een kandidaat-burgemeester. Het nieuwe werkseizoen is gevarieerd begonnen.

Koos Janssen
Reactie: jjlm.janssen@zeist.nl

de week van de burgemeester

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden