Meer nadenken over het levenseinde


<p>Brenda Ott in haar praktijk.&nbsp;</p>

Brenda Ott in haar praktijk. 

(Foto: HESVANHUIZEN)

Meer nadenken over het levenseinde

  Nieuwsflits

Ouderen die meer nadenken over het levenseinde. Mensen met dementie die meebeslissen over toekomstige zorg. En professionals die zich meer bewust zijn van hun rol hierin, vaker met inwoners in gesprek gaan en beter samenwerken. Dat zijn enkele van de resultaten van een pilot in Zeist om ouderen, mensen met (beginnende) dementie, hun naasten én zorgverleners toe te rusten gesprekken te voeren over behandelwensen.

door Adriënne Nijssen

Zeist - Brenda Ott, al 27 jaar huisarts en sinds 2002 met een eigen praktijk in Zeist, onderstreept dit van harte. “Ik had altijd al veel affiniteit met ouderen. Als huisarts kun je je specialiseren, ik volgde de opleiding tot kaderhuisarts ouderengeneeskunde. Doel van zo’n specialisatie is dat je de kwaliteit van zorg in je regio op een hoger peil brengt. Dat kan onder andere door bijscholing te geven aan collega’s zodat de zorg op jouw vakgebied in de regio verbetert.”

Tijdens haar afstuderen legde Brenda zich vooral toe op het in kaart brengen van reanimeerwensen van ouderen in vier verzorgingshuizen in Zeist. “Dat bleek een heel nuttig project en is daarna dan ook landelijk uitgerold. Het gesprek over behandelwensen, waar de reanimeerwens ook onder valt, wordt proactieve zorgplanning genoemd. Eigenlijk deden wij dit al, maar niet zo bewust. Naarmate wij meer kunnen op medisch gebied en mensen langer in leven blijven, wordt het belangrijker om te weten wat mensen willen aan het einde van hun leven. Want niet alles wat medisch mogelijk is, hoeft ook. Soms gaan mensen zover door dat ze een behandeling krijgen die nog in onderzoek is. De ene oudere geeft als grens aan dat ze nog zelf met de rollator naar de supermarkt wil kunnen, een ander vindt het leven pas niet meer leuk bij totale afhankelijkheid van anderen. Als ze dat bewust kiezen is dat prima, maar af en toe is het goed om met een patiënt te gaan zitten en het over de kwaliteit van leven te hebben en wat belangrijk is in hun leven.”

Brenda zet zich al heel lang in voor ouderenzorg in Zeist. “Dat vind ik heel belangrijk, het gesprek over behandelwensen wil ik graag op de kaart zetten. Mensen willen meebeslissen en wij zijn ons meer en meer bewust van proactieve zorg. Daarom werkte ik graag mee aan de pilot ‘Vroegtijdig in gesprek over het levenseinde’. Deze pilot heb ik samen opgezet met projectleider Margriet Wanders en Raedelijn, een adviesbureau dat samen met professionals, zorgpartners, gemeentes, zorgverzekeraars en inwoners concreet invulling aan integrale behandeling. Door het project gebruiken we nu samen een app om op die manier te communiceren met elkaar.’’

In het gemeentehuis van Zeist, maar ook in De Bilt, werd de film ‘De dappere patiënt’ vertoond. “Amsterdamse patiënten en huisartsen maakten een film over de laatste levensfase met als doel dat het gesprek tussen patiënt en huisarts gemakkelijker gevoerd kan worden. En dat daarmee dit, vaak moeilijke, onderwerp ook echt een item wordt in de patiënt-artsrelatie,” vertelt Brenda. Ook ouderenbonden zijn meegenomen in het project. Zo heeft de KBO-PCOB Zeist veel ondersteuning gegeven net zoals ASZ, de Algemene Senioren Vereniging Zeist.

Uiteindelijk waren er in Zeist zo’n honderd mensen in de raadszaal. Veel meer dan verwacht. ‘’Het was nuttig dat ik erbij was’’, zegt Brenda. “Er werden al meteen belangrijke vragen gesteld zoals bijvoorbeeld hoe iemand zich kan voorbereiden op zo’n gesprek. Wat ik dan altijd antwoord is dat je het in elk geval niet even terloops moet noemen als je voor iets anders komt. Je moet er echt een afspraak voor maken en bij voorkeur een dubbel consult, zodat er ook echt tijd is voor een gesprek,” zegt Brenda. “Uit onszelf praten we al vaak met mensen van wie de gezondheid achteruit gaat of mensen met kanker. De wensen die uit zo’n gesprek naar voren komen worden vastgelegd in het dossier van de patiënt. Zo kunnen wij op een acuut moment de juiste zorg bieden. Na afloop van deze bijeenkomst gingen mensen er ook met elkaar over praten. En dat is heel goed.”

Voor Brenda is het belangrijkste doel dat ze collega’s erop kan wijzen dat het belangrijk is in een vroeg stadium te praten over de laatste levensfase. ‘’En tegen iedereen zeg ik graag dat als jouw huisarts zelf geen initiatief neemt, kaart het dan zelf aan.”

Brenda is zich er van bewust dat met dit artikel zeker niet alles besproken is. Heb je nog vragen of wil je nog meer informatie dan kun je je ook wenden tot Margriet Wanders via m.wanders@careyn.nl.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden