Protestactie tegen afschieten van knobbelzwanen


<p>De knobbelzwaan is een inheemse en beschermde diersoort die echter, als het aan de provincie Utrecht ligt, vanaf 1 december afgeschoten mag worden.&nbsp;</p>

De knobbelzwaan is een inheemse en beschermde diersoort die echter, als het aan de provincie Utrecht ligt, vanaf 1 december afgeschoten mag worden. 

(Foto: F.M. Wijsmuller)

Protestactie tegen afschieten van knobbelzwanen

  Nieuwsflits

Zaterdag 28 november van 11.00 tot 13.00 uur demonstreert de Partij voor de Dieren Zeist bij de Slotvijver tegen het afgeven van een vergunning door de provincie Utrecht voor het afschieten van knobbelzwanen. Dat is volgens de partij een slecht plan en de provincie onwaardig. De knobbelzwaan is een inheemse en beschermde diersoort die echter, als het aan de provincie Utrecht ligt, vanaf 1 december afgeschoten mag worden.

Zeist - Op 14 november is al gedemonstreerd in Utrecht aan de Oude Gracht. Veel voorbijgangers bleken er geen idee van te hebben dat er binnenkort geschoten mag worden op knobbelzwanen. “Waarom gaan ze dat doen?”, was een veelgehoorde vraag tijdens de protestactie.
Provinciale Staten heeft op verzoek van Faunabeheer Utrecht een ontheffing verleend voor afschot van knobbelzwanen voor een periode van vijf jaar, omdat de zwanen schade zouden toebrengen aan graslanden. De Partij voor de Dieren is van mening dat ingezet moet worden op preventieve maatregelen en dat eventueel bewezen schade gecompenseerd kan worden.
Statenlid Willem van der Steeg: “Die zogenaamde overlast is helemaal niet groot. Het gaat om een getaxeerd schadebedrag van gemiddeld 6300 euro per jaar over de jaren 2012 tot 2017. Als je dat afzet tegen de miljoenen verspilling rondom mobiliteitsprojecten in de provincie Utrecht, dan is dat een schijntje. Dat rechtvaardigt het absoluut niet om zwanen af te schieten.”
De Partij voor de Dieren wil met de zwanen actie ‘bewoners en volksvertegenwoordigers wakker schudden. Tijdens de actie kunnen voorbijgangers een petitie tegen het afschot van de zwanen tekenen.
Voorbijganger Willem (80 jaar) was blij met de actie: “Ik heb de afgelopen jaren de natuur in het buitengebied enorm zien verschralen en veel dieren zien verdwijnen. Simpelweg uitgestorven. Zwanen komen soms van duizenden kilometers ver naar ons land gevlogen en die schieten we dan voor een paar rotcenten af? Het is van de zotte.”

Afschuwelijke doodstrijd

Hiltje Keller, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Utrecht: “Omdat zwanen monogaam en partners voor het leven zijn, betekent het afschieten van een levenspartner ernstig en langdurig leed voor de overgebleven zwaan. Ook is meermalen bewezen en gefilmd dat knobbelzwanen zelden na een schot dood zijn, honden de zieltogende dieren aanvallen en ermee rondlopen alvorens de jager ze de nek omdraait. Een afschuwelijke doodstrijd. Daarnaast zal een dergelijke slachtpartij ernstige gevolgen hebben voor een andere zwanensoort, de bedreigde kleine zwaan.”
Wereldwijd leven er nog 15.000 kleine zwanen, waarvan 60 procent in Nederland overwintert. Dat betekent dat Nederland een grote verantwoordelijkheid draagt voor de instandhouding van deze soort.
De kleine zwaan mengt zich vaak met groepen knobbelzwanen en zal evenzeer het slachtoffer worden. Ook is het onderscheid tussen de soorten vooral op jonge leeftijd lastig te maken. Nu al vliegt 22 procent van de kleine zwanen rond met hagel in hun lijf.
Anjo Travaille is Algemeen Bestuurslid voor de Partij voor de Dieren bij het Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR): “De teneur bij de Provincie is dat ze problemen willen oplossen door dieren af te schieten. Er wordt geschoten op zo’n beetje alles wat beweegt en dit keer zijn dat dus knobbelzwanen. Het kan toch niet zo zijn dat er straks nauwelijks meer zwanen in onze wateren te vinden zijn?’’
In antwoord op schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren heeft het provinciebestuur aangegeven niet van plan te zijn om de ontheffing tot afschot van knobbelzwanen in te trekken. In plaats daarvan zou er, zoals in de ontheffing staat, ‘een landschap van angst’ gecreëerd moeten worden door de jagers. In een uiterste poging om dit te voorkomen diende de PvdD-fractie eerder deze maand tijdens de Statenvergadering een motie in om de afgegeven ontheffing in te trekken. Deze motie haaldde geen meerderheid. Ook de PvdD-fractie in de Utrechtse gemeenteraad en in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden stelden vragen over dit onderwerp.
De Partij voor de Dieren staat niet alleen in haar protest. Dierenrechtenorganisaties Animal Rights, Fauna4Life, de Faunabescherming en Dierenradar tekenden bezwaar aan tegen de ontheffing.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden