<p>Willem I ontpopte zich in Nederland als een kapitalistische monarch en werd steenrijk.</p>

Willem I ontpopte zich in Nederland als een kapitalistische monarch en werd steenrijk.

(Foto: archief)

Hoog bezoek: koning Willem I in Huis ter Heide

  Nieuwsflits

In de serie Hoog Bezoek aan Zeist dit keer aandacht voor het bezoek dat de Nederlandse koning Willem I op 7 juni 1837 aan Huis ter Heide bracht. De Zeister royaltykenner en Frankrijkspecialist Anne Louis Cammenga vertelt hierover.

door Maarten Bos

Zeist - Anne Louis:” Zeist heeft veel hoog bezoek gehad. Alleen al omdat het een pleisterplaats was voor adel en patriciaat. We weten niet alleen dat Willem I Huis ter Heide heeft bezocht, maar we weten ook veel over zijn leven. Hij werd in 1772 geboren als zoon van de toenmalige stadhouder Willem V.
Willem was als erfprins voorbestemd zijn vader op te volgen. Maar in 1795 vluchtte de erfopvolger samen met de andere Oranjes voor de oprukkende Fransen. Ze gingen naar Engeland. Daar legde Willem V zich neer bij het feit dat zijn rol was uitgespeeld. Zijn zoon zag dit heel anders en bleef zich inzetten voor een goede positie voor hemzelf”.

Anne Louis vervolgt: “Het lukte Willem in 1803 Napoleon zover te krijgen dat deze hem vorst van Oranje Nassau Fulda maakte. In 1806 keerde Willem zich tegen de keizer, maar dit liep verkeerd af. Hij raakte Fulda (een stad in de tegenwoordige Duitse deelstaat Hessen, red.) kwijt.
In 1813 werd Napoleon verslagen. Willem verloor zijn aanspraak op eventuele Pruisische bezittingen, maar kreeg er het privébezit van Luxemburg voor terug. Bovendien werd hij gevraagd soeverein vorst te worden van het nieuwe Nederland, dat destijds eveneens uit het huidige Belgie en Luxemburg bestond”.

“Willem I ontpopte zich in Nederland als een kapitalistische monarch. Hij investeerde in de infrastructuur en zorgde voor industrialisatie in Wallonië. De winsten gingen naar hem, maar voor verliezen draaide de Staat op. Zo werd hij steenrijk. Hij kon bij zijn beleid terugvallen op de basis die de Fransen voor hem in ons land hadden gelegd. Hij was daarnaast een despotisch heerser en behandelde zijn ministers letterlijk als zijn dienaren.”

“In 1839 moest Willem I toestaan dat het katholieke, sterk Franstalige België onafhankelijk werd. Hij had er zich, vanaf 1830 namelijk, negen jaar tegen verzet. Zijn fanatieke koppigheid leidde tot een bijna bankroet van Nederland. Als klap op de vuurpijl wilde hij na de dood van zijn eerste, Pruisische echtgenote, trouwen met een Belgische, katholieke gravin. Hij, de protestante vorst die zo in de clinch had gelegen met de katholieke Belgen! Het verzet hiertegen in het Noorden was begrijpelijkerwijs zó groot dat Willem I in 1840 aftrad en de weg vrij maakte voor zijn zoon Willem II. Hij trouwde toch en ging in Berlijn wonen. Daar overleed hij in 1843, 71 jaar oud.”

Anne Louis tot slot:” Willem I was ongetwijfeld financieel uitgekookt en schraapte tijdens zijn leven het voor die tijd onvoorstelbare vermogen van 30 miljoen gulden bij elkaar. Maar door zijn volslagen tactloze aanpak rondom de Belgische afscheiding maakte hij Nederland bijna bankroet. De armoede tijdens zijn regering was in Nederland uitermate groot”.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden