Logo nieuwsbode-zeist.nl


<p>De buurvrouw die helpt met de boodschappen. De organisatie WIL zoekt nog de nodige vrijwilligers. Foto: HighwayStarz</p>

De buurvrouw die helpt met de boodschappen. De organisatie WIL zoekt nog de nodige vrijwilligers. Foto: HighwayStarz

(Foto: )

WIL ondersteunt bij de thuissituatie

  Nieuwsflits

VLEUTEN/DE MEERN - WIL in je buurt is een welzijnsorganisatie in Vleuten en De Meern. De vrijwilligers van WIL helpen buurtgenoten die geen andere hulp kunnen regelen. “Er is een algemene hulpdienst, een klussendienst, een vervoersdienst en een boodschappenhulp-dienst”, geeft Gineke Sleeboom aan namens de organisatie.

Door de toegenomen hulpvraag heeft Wil op dit moment een tekort aan vrijwilligers. “Vooral bij de boodschappen-hulpdienst zijn wij op zoek naar extra ondersteuning. De vrijwilliger doet dan zelf de boodschappen voor een buurtgenoot, of hij of zij helpt een bewoner bij het boodschappen doen. Het is heel dankbaar werk”, benadrukt Gineke Sleeboom. Wil gaat altijd uit van wat iemand zelf kan en wat iemand nog meer zou kunnen en ook willen. “Wij ondersteunen mensen bij hun thuissituatie of bij werk en kijken systeemgericht waar oplossingen en kansen liggen. Een integrale benadering, goede inschatting welke professionele hulp nodig is en korte lijnen maken het verschil. Onze hulp duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.” 

De ondersteuning draagt bij aan de versterking van personen, gezinnen en wijken. “Voor iedereen onderzoeken we de mogelijkheden om actief mee te doen in de samenleving. Hoe mensen hun eigen kracht, talenten en sociale netwerk optimaal kunnen benutten om hun leven in te richten zoals het mogelijk is en zoals ze dat willen.”

Groot en divers werkaanbod

Wil kan helpen bij onder meer zelfstandig wonen, een zinvolle dagbesteding of baan maar ook bij (re)ïntegratie op de arbeidsmarkt of andere ondersteuning in de samenleving. Steeds zoekt Wil samen met de persoon en zijn of haar netwerk naar creatieve oplossingen. “Ons aanbod van werkplekken is groot en divers. Werk dat aansluit bij interesses en kwaliteiten van mensen en hun ontwikkeling stimuleert. Samen mooie producten en diensten leveren, verhoogt het gevoel dat je er toe doet.” Jacques van der Bom, collega vrijwilliger van Gineke Sleeboom, benadrukt dat het elkaar helpen zo belangrijk is. “Naast de hulp die Rinke al benoemd heeft, hebben hebben wij natuurlijk ook nog onze telefoondienst waar elke werkdag vrijwilligers klaarzitten om mensen met een vraag te helpen. Om dat te kunnen blijven doen, is het zo belangrijk dat er voldoende mensen zijn die de ondersteuning kunnen bieden. Wij constateren dat de hulpvraag voor onze burenhulp-diensten toeneemt.” 

Win-win situatie

Voor mensen die hulp kunnen gebruiken, een win-win situatie. Het contact dat er is, zorgt namelijk ook voor ontmoeting en juist in deze tijd, waarin mensen veelal aan huis gekluisterd zijn, is dat enorm belangrijk. “Wij verwachten dat de hulpvraag na de lockdown sterk zal toenemen. De groei van het aantal vrijwilligers gaat echter minder hard dan de groei van de hulpvraag. Wij willen voorkomen dat we hulpvragen niet kunnen honoreren.”

Kijk voor meer informatie op www.wilinjebuurt.nl

Meer berichten