Willem III bezocht militair kamp


<p>Koning Willem III (61) huwde Prinses Emma (19) in 1879.&nbsp;</p>

Koning Willem III (61) huwde Prinses Emma (19) in 1879. 

(Foto: archief)

Willem III bezocht militair kamp

  Nieuwsflits

In de serie Hoog bezoek aan Zeist dit keer aandacht voor een bezoek van de Nederlandse koning Willem III aan Zeist. De vorst verbleef van 16 augustus tot midden september 1853 en ook in 1854 in een legerkamp bij Zeist om daar de legeroefeningen bij te wonen.

door Maarten Bos

Zeist - Via De Bilt bezocht de koning Zeist. Vanuit Zeist vertrok Willem III vervolgens weer naar Utrecht. De Zeister royaltyspecialist en Frankrijkkenner Anne Louis Cammenga vertelt erover.
Anne Louis: ‘’Willem was opperbevelhebber en het was nodig dat hij de troepen bezocht. Het was een tijd van grote spanningen in Europa, die uiteindelijk zouden leiden tot de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871). Willem droeg niet zijn gebruikelijke generaalsuniform, maar het kolonelsuniform van de infanterie en was omgeven door officieren en adjudanten. Hij reed dus niet - zoals gebruikelijk - voor de troepen uit. We weten dit uit dagboekaantekeningen van de toenmalige Minister van Oorlog A.W.P. Weitzel, die gepubliceerd zijn”.
Het eerste grote militaire kamp bij Zeist dateert uit 1672. Tijdens de burgeroorlog in 1787 tussen de patriotten en de prinsgezinden, gevolgd door Pruisisch ingrijpen, werd weer een militair kamp bij Zeist ingericht. Het derde kamp werd door de Franse generaal Marmont gesticht. Marmont besloot in het voorjaar van 1804 om met zijn troepen, die onder andere in de stad Utrecht ingekwartierd waren, op de heide achter Zeist te gaan bivakkeren en zo de gelegenheid te hebben zijn manschappen (18.000 man) beter te laten oefenen.
Na het herstel van de onafhankelijkheid van ons land in 1813 werd in 1818 op de heide bij Zeist in noordelijke richting - dicht bij de Amersfoortseweg - wederom een militair kamp ingericht. Zeker is in ieder geval dat in 1853 en in 1854 er weer troepen bijeengetrokken werden. Willem III verbleef in beide jaren een aantal dagen in dit kamp om de legeroefeningen bij te wonen.
Anne Louis vervolgt: “Koning Willem III heeft oneindig veel gebreken, onhebbelijkheden en fouten gehad. Zo waren er vele schandalen en uiterst pijnlijke momenten die door de ministers, trouwe ministers moesten worden opgelost en via de pers met de mantel der liefde werden toegedekt. Als persoon kon hij driftig, egoïstisch en boosaardig zijn. Zijn eerste huwelijk met zijn volle nicht Sophie was ronduit slecht. Sophie noemde haar man zelfs ronduit ‘geestelijk gestoord’. Sophie overleed in 1877. In 1884 overleed de laatste van hun drie zonen. Om de monarchie te redden moest de koning dus opnieuw trouwen”.
Anne Louis: “Uiteindelijk huwde de 61-jarige koning op 7 januari 1879 met de pas 19-jarige Emma van Waldeck Pyrmont. Hun dochter, de latere koningin Wilhelmina heeft er later alles aan gedaan om - onder meer door het uitgeven van grote bedragen - compromitterende brieven van haar vader op veilingen op te kopen, om op die manier te proberen de smetten op het blazoen van Willem III uit ieders geheugen te wissen”.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden