Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto:

Digitale bijeenkomst over beschermd wonen

  Nieuwsflits

ZEELAND - Dat er wat gaat veranderen op het gebied van Beschermd Wonen in Zeeland staat buiten kijf. De regering wil dat iedereen zoveel als mogelijk in de eigen wijk of het eigen dorp kan (blijven) wonen, met de juiste begeleiding. Vanaf 1 januari 2022 wordt de verantwoordelijkheid voor Beschermd Wonen een taak van elke gemeente. Elke gemeenteraad moet aangeven hoe het in de eigen omgeving het beste georganiseerd kan worden. Ypsilon vindt het belangrijk om nu al van de gemeenten te horen hoe dat aangepakt wordt. Om die reden wordt op 11 mei een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Wethouder Albert Vader met ondersteuning van beleidsmedewerker mevrouw Chris Hermans zijn bereid gevonden de veranderingen toe te lichten en vragen hierover te beantwoorden. De digitale bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.00 uur. Hiervoor heb je een camera nodig op je computer of laptop. Deelnemen via een smartphone kan ook. Leden van Ypsilon en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Het verzoek is om je zo spoedig mogelijk aan te melden, bij voorkeur voor 30 april as. Aanmelden kan via het sturen van een berichtje naar cemobach@zeelandnet.nl. Je ontvangt dan op 10 mei per mail een link via Zoom waarmee je de bijeenkomst op 11 mei kunt bijwonen. Je kunt ook van tevoren vragen toesturen aan de inleiders via cemobach@zeelandnet.nl.

Meer berichten