<p>In totaal 21 mensen kregen maandag een onderscheiding uitgereikt.</p>

In totaal 21 mensen kregen maandag een onderscheiding uitgereikt.

(Foto: stockphoto)

Lintjesregen in Zeist en Bunnik

  Nieuwsflits

Lintjes in Zeist

Zeist - Tien intieme ceremonies, zo laat de Lintjesregen van de gemeente Zeist zich dit jaar het beste omschrijven. Maandag 26 april kregen elf gedecoreerden, waaronder een echtpaar, een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Burgemeester Koos Janssen ontving alle decorandi afzonderlijk in de Trouwzaal op het gemeentehuis en verraste hen met een kleine ceremonie. Naaste familie en vrienden konden hier via een livestream getuige van zijn.

Toespraken

In de Trouwzaal werden de decorandi, in het bijzijn van enkele dierbaren, ontvangen en toegesproken door burgemeester Koos Janssen. Uiteraard op anderhalve meter afstand. In de toespraken werden alle verdiensten nog eens gememoreerd. En hoewel de decorandi in zeer uiteenlopende gebieden actief zijn, hebben zij één belangrijke gemene deler: zij hebben zich allen jarenlang op bijzondere wijze ingezet voor onze samenleving.

Na de toespraak werden de onderscheidingen bij de decorandi opgespeld door een dierbare, terwijl violiste Myrthe van de Weetering het eerste couplet van het Wilhelmus speelde. Zij begeleidde het kleine gezelschap vervolgens naar het bloemversierde bordes, waar nog een mooie foto werd gemaakt.

Onderscheidenen.

Dit zijn alle onderscheidenen. De heer W.R. Willigenburg, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn verdiensten als buurtpastor in Zeist-Oost en als oprichter van vrijwilligershulpcentrale Sichting Hulp in Praktijk, Stichting Act Foundation én Buurtvrij Zeist.
De heer H.M. van Dijk, Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn inzet bij Parochie Sint Jan de Doper (Dijnselburg), de Josephclub van de Sint Maarten Parochie, Stichting Wereldwinkel Zeist, Stichting De Weggeefwinkel en Werkgroep Gemeente Zeist Fairtrade.

Echtpaar

De heer G. Verbeek, Lid. Voor zijn langdurige verdiensten voor Stichting De Paraplu, onder meer als penningmeester. En zijn echtgenote G.H.B.L. Verbeek-Steers, Lid. Voor haar langdurige verdiensten (50 jaar) als activiteitenbegeleidster bij Stichting De Paraplu.

Mevrouw Y.C Hogenkamp, Lid. Voor ruim 40 jaar vrijwilligerschap bij de Oosterkerk en haar inzet bij het Interkerkelijk koor Le Shaddai en Stichting Steun Christelijk Onderwijs in Zeist.
Mevrouw F.C. Pos-Westerhoff, Lid. Voor haar decennialange bijdragen aan de interkerkelijke vrouwen bijbelkring, Stichting Goed Nieuws Karavaan, Christelijk kinderkoor Siloam, Christelijke boekwinkel Logos, de Evangelie Gemeente Zeist, het Open Huis van de Citadel en Christelijke zangvereniging De Lichtdragers.

Mevrouw E.D. van Veldhuijzen-van de Weerd, Lid. Voor haar inzet als vrijwilliger en diaken bij de Evangelie Gemeente Zeist en haar bijdrage aan het Open Huis van de Citadel in Zeist

De heer J.T.J. de Heij, Lid. Voor ruim 50 jaar inzet bij het Rode Kruis, onder meer voor de afdeling Zeist en voor de oprichting van en docentschap bij Stichting Vast is Beter

Mevrouw R.A. Harff-Niekerk, Lid. Voor haar inzet en initiatieven bij Floralia Vereniging Driebergen en Stichting Drieflora.

Mevrouw M.H. Scheltens-Teurlings, Lid. Voor haar bijdragen aan Stichting hippisch therapeutisch centrum Prinses Máxima Manege in Den Dolder.

En ten slotte de heer professor J.C.M. Smeekens, Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Voor zijn verdiensten als moleculair plantenfysioloog en -nationale en internationale- inzet voor maatschappelijke acceptatie van biotechnologie.

Lintjes in Bunnik

Bunnik - Maandag werden ook tien inwoners van gemeente Bunnik koninklijk onderscheiden door burgemeester Ruud van Bennekom.

Zij werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Onderscheidenen

Dit zijn alle onderdscheidenen. Jaap Boeschoten uit Bunnik heeft vanaf de jaren’ 70 diverse vrijwilligersfuncties op koorgebied: in Baptistengemeente Utrecht, in Schola Davidica Utrecht en in Protestantse Gemeente Bunnik. Bea Duijzer-van Dijk uit Odijk heeft diverse vrijwilligersfuncties bij zorginstanties, pleegouder, vrijwilliger en diaken Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede, begeleidster Syrisch gezin. Annie van de Hoef-Meijer (Bunnik) heeft diverse functie: Rode Kruis (jaren ‘80), vrijwilliger bij Gooise Watersport Vereniging en bij Groei & Bloei afdeling Zeist, cursusleidster bloemschikken verzorgingshuis Bunninchem, vrijwilliger Filmhuis Odijk. Hans Miltenburg (ook Odijk) is sinds 1985 een drijvende kracht binnen muziekvereniging Victoria Bunnik: diverse vrijwilligerstaken (donateursactie, repertoirecommissie) en al jaren secretaris. Henk Pathuis (Odijk) is sinds 1995 actief in Zeister Mannenkoor (lid Beheerscommissie), vanaf 2003 lid en vrijwilliger bij Shantykoor Nootdweer en vrijwilliger bij Vrijwilligersdienst Diakonessenhuis Zeist. Antoon Peek (Bunnik)heeft diverse functies bij carnavalsvereniging De Leutkikkers, voorzitter TWC Voorwaarts, gastheer Charity-box FC Utrecht, penningmeester Caritas Parochiële Caritas Instelling (PCI) Paus Johannes XIII, plv. secretaris en penningmeester CNV en vanaf 2019 voorzitter Zonnebloem afdeling Bunnik. Annemarie Peek-de Zeeuw (Bunnik) heeft diverse functies bij carnavalsvereniging De Leutkikkers, vrijwilliger Barbarakerk Bunnik, secretaris TWC Voorwaarts, gastvrouw Charity-box FC Utrecht, ouderenbezoeker De Zonnebloem Bunnik, collectant Nederlandse Hartstichting. Nico de Vos (Bunnik) doet voorzitterswerk voo rHengelsportvereniging Esox, Caritas PCI Bunnik, Voedselbank Kromme Rijn, tot 2019 voorzitter Zonnebloem Bunnik, vrijwilliger tuingroep Barbarakerk Bunnik, zes jaar lid Adviesraad Sociaal Domein geweest. Tonny Wieman-Middelweerd (Odijk) was actief in diverse verenigingen in Odijk: carnavalsvereniging De Rijnpinters, SV Odijk Volleybal (nu VC Kromme Rijn), Omnisportvereniging en SV Odijk Tennis. Al 25 jaar vrijwilliger in Nicolaaskerk Odijk en vanaf 2019 lid activiteitencommissie Bridgeclub Austerlitz. Heins Willemsen (Bunnik) ten slotte is Cantor Barbarakerk Bunnik, tot 2020 bestuurslid/vrijwilliger Kiwanus Club Utrecht, initiatiefnemer (in 1999) stichting Gastheerschap en Cultuur. Diverse voorzittersfuncties: Oud-Utrecht, bestuur Stichting Vrienden van het Bartholomeus Gasthuis, Open Tuinendag Utrecht.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden