<p>Bernard Weerdmeester hier met zijn snuffelfiets en 'kastje'.</p>

Bernard Weerdmeester hier met zijn snuffelfiets en 'kastje'.

(Foto: Maarten Bos)

Zeist tekent Schone Lucht Akkoord

  Nieuwsflits

Wat doet Zeist om de luchtvervuiling terug te brengen? Er wordt hier in ieder geval hard aan gewerkt. Wethouder Wouter Catsburg (Christen-Unie) tekende onlangs namens de gemeente het Schone Lucht Akkoord (SLA). Dat is een landelijk akkoord tussen Rijk, provincie en gemeenten over een ruim pakket aan maatregelen en Zeist doet daar nu ook aan mee.

door Maarten Bos

Zeist - De wethouder: “ Het tekenen van dit akkoord is een logisch gevolg van wat we allemaal al ondernemen op het gebied van luchtkwaliteit. Het SLA vraagt ook iets van de gemeente. We willen komen tot 50 procent gezondheidsverbetering in 2030. Overigens is de luchtkwaliteit in Zeist relatief goed, gemeten naar de Europese norm althans. Het SLA heeft verder een aantal voordelen: ondersteuning, ook wel subsidies en natuurlijk een landelijke aanpak”.

Naar Europese maatstaven doen we het dus niet slecht, maar de Wereld Gezondheids Organisatie (de WHO) adviseert om verder te gaan, omdat ook beperkte vervuiling al kan leiden tot een afname van levenskwaliteit en vroegtijdige sterfte. Of tot acute klachten bij warm weer met weinig wind, zoals geïrriteerde ogen, kortademigheid, problemen met luchtwegen, hart en bloedvaten.

Bij bewonersorganisatie Samen Duurzaam Zeist (SDZ) lopen op dit moment diverse initiatieven om inwoners bewuster te maken van het belang van gezonde lucht. Zo zijn er al zo’n veertig mensen die verspreid over Zeist bij hun huis de luchtkwaliteit meten met een speciaal kastje. Dit initiatief heet SMAL: Samen meten aan leefomgeving.

Verder is er het provinciale project Snuffelfiets, dat in Zeist gecoördineerd wordt door Bernard Weerdmeester. Bernard: “Dit project is in 2019 in de regio gestart. Zeist had de primeur. Daar mogen we trots op zijn. Er zijn nu ruim zestig vrijwilligers die in het dorp met een snuffelfiets rondrijden. Dat betekent dat er op hun fiets een gratis apparaatje (kastje) is bevestigd waarmee de fijnstof in de lucht kan worden gemeten. Daardoor komen we te weten hoe erg de luchtvervuiling op een bepaalde locatie is.” Wat zijn nu de voordelen van dit soort metingen? Bernard legt uit: “Het RIVM heeft her en der meetpunten in onze regio. Maar wij met onze fietsen bestrijken een veel groter gebied en meten veel fijnmaziger. De data die wij verzamelen zijn van grote waarde voor het RIVM. Dat instituut krijgt onze resultaten automatisch binnen en vergelijkt ze met hun eigen bevindingen”.

Een derde initiatief bestaat uit het bewust maken van de negatieve gevolgen van houtstook. Hanna van den Dool, facilitator bij SDZ, legt uit: “In de winter heb je rook van houtkachels en haarden en in de zomer de uitstoot van de barbecue. Wist je dat dit stoken verantwoordelijk is voor 23 procent van de fijnstof in onze lucht in Nederland, met als sluipend gevolg tal van acute en chronische gezondheidsklachten en een lagere levensverwachting?”
Wat is daar dan tegen te doen? Hanna: “ We gaan in Zeist een meldpunt instellen voor mensen die last hebben van dit stoken. Ook gaan we stimuleren dat buurtbewoners met elkaar afspraken maken over houtstook, bijvoorbeeld over het elkaar waarschuwen met appjes, over stookvrije dagen. Ook wil SDZ een gespreksgroep opzetten voor Zeistenaren die hout stoken en zij die daarvan last hebben, met als doel niet alleen een beter begrip van elkaar en geleidelijke mentaliteitsverandering, maar ook oplossingen zoals elektrische barbecues. Iedereen vindt het inmiddels normaal dat we niet roken in gezelschap, maar van de negatieve gevolgen van houtstook zijn we ons nog niet zo bewust”.

Kortom, er lopen allerlei initiatieven om tot gezondere lucht te komen en de overlast van luchtvervuiling inzichtelijke te maken én te beperken. Vind je het ook belangrijk dat iedereen in Zeist schonere lucht gaat inademen? En wil je daar op jouw manier aan meehelpen? Dat kan natuurlijk door minder of zelfs helemaal niet meer te stoken, maar ook door het te gaan melden als je weer eens last hebt van luchtvervuiling. Dat kan bij SDZ op het speciale emailadres info@samenduurzaamzeist.nl. Verder kun je meehelpen meten hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is. Hanna nodigt je daarom uit om ook eens een tijdje met een klein meetkastje aan je stuur te fietsen. Eer zijn nog tien kastjes beschikbaar.

Wil je meedoen, met een snuffelkastje, het opzetten van buurtinitiatieven of door het melden van hinder die je ondervindt, of heb je nog andere ideeën, het is allemaal welkom. Mail naar hanna@
samenduurzaamzeist.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden