Foto: MENNO BAUSCH FOTOGRAFIE ZEIST

Zoeken naar perspectief

  Nieuwsflits

Op maandag 10 mei, ’s ochtends vroeg, belt de politie. Zij stelt mij op de hoogte van de vermissing van een 48-jarige inwoonster van Zeist. Dagen van grote onzekerheid breken aan. Politie, familie en vrienden, wijkbewoners en vrijwilligers van het Veteranen Search Team zoeken mee en zijn extra oplettend. Regelmatig informeert de politie mij. Woensdagmiddag wordt haar lichaam gevonden. De verslagenheid en het verdriet zijn groot. Mijn gedachten zijn bij haar familie, en allen die hen dierbaar zijn.
In de loop van maandag overleg ik met medewerkers over uiteenlopende onderwerpen. Voorbeelden zijn de gemeentebegroting voor volgend jaar en de voorstellen van de Inwoners Advies Commissie, diverse veiligheidsitems zoals een overval in Zeist-Noord en een groot illegaal feest op Kamp van Zeist, en de voorbereiding van speeches. In het Platform Utrechtse Buitenplaatsen komen onder meer duurzaamheid en energietransitie aan de orde. In mijn regulier overleg met de politie spreek ik over de zoektocht naar de vermiste vrouw, twee zedenzaken en ervaren jongerenoverlast in een woonbuurt. In een overleg van de Vereniging Nederlandse Gemeenten praten we bij over de coronacrisis, quarantaineplicht en testbewijzen. De verlenging van rijkssteun op sociaal en economisch terrein wordt sterk bepleit.
Dinsdag werken we in het college van B&W aan de voorbereiding van de gemeentebegroting 2022. We bespreken tientallen thema’s uit de lopende begroting 2021 en vele voorstellen voor komend jaar. Doel is het huishoudboekje van de gemeente sluitend te krijgen. Dat valt niet mee, omdat het Rijk gemeenten onvoldoende geld geeft om al het werk te doen. Rond 20 mei gaan alle voorstellen van B&W naar samenleving en politiek. Toelichting, debat, dialoog en besluitvorming volgen. Aan het eind van de middag verdiep ik me samen met anderen in een overlastplek van jongeren in een woonbuurt. We kiezen voor begeleiding in plaats van verboden en handhaving. Buurtwerk, gemeente, politie en samenleving werken hand in hand. ’s Avonds bespreekt de gemeenteraad in het zogeheten Vragenuur bijna twintig onderwerpen; van parkeren nabij Beauforthuis tot Reinigingsbedrijf Midden Nederland, van bouwplan De Dreef 2 tot eikenprocessierups.
Woensdag start met een werkoverleg met gemeentesecretaris René Grotens. Onderwerpen van gesprek zijn de pandemie, de geleidelijke (her)opening van de samenleving en de gevolgen daarvan. Maaike Kooistra van het AD komt thuis langs voor een interview. Vorig jaar rond deze tijd was zij er ook. We spreken over thuiswerk, maatschappelijk en persoonlijk wel en wee en de veerkracht in de samenleving. Fotograaf Marnix Schmidt maakt een wandelfoto. Zaterdag 15 mei staat het artikel in de krant. Diverse werkoverleggen met medewerkers en politiek volgen. De voorstellen van de Inwoners Advies Commissie, een documentaire van Frans Bromet die hierover in de maak is en de werkdruk in politiek, bestuur en ambtelijke organisatie. Ook de gemeente kraakt en piept in deze coronatijd. Samen zoeken naar perspectief blijft een opgave.


Koos Janssen

Voor reactie:

jjlm.janssen@zeist.nl

de week van de burgemeester

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden