<p>Jan van Dijk en Jeske Goedhart in hun bijentuin.</p>

Jan van Dijk en Jeske Goedhart in hun bijentuin.

(Foto: Maarten Bos)

Bewoners leggen samen bijentuin aan; een feestje voor de natuur

  Nieuwsflits

Een groep bewoners van de Van der Heijdenlaan en Egelinglaan in Zeist heeft gezamenlijk een bijentuin op het kruispunt van hun straten aangelegd. Ze zijn in september 2020 begonnen met de uitvoering. Eerst heeft de gemeente voor hen de grond afgegraven.

zeist - Jan van Dijk en Jeske Goedhart behoren tot de initiatiefnemers van het project. Jan legt uit: “We hebben hier parkeerplaatsen in eigen beheer en eigendom. We werkten dus al samen. Nu lag er naast de parkeerhavens een stukje grond dat overwoekerd en verontreinigd was. Wij wilden daar iets mee doen. Het moest iets zijn dat leuk was om te zien en zou dienen als nestelplaats voor insecten. Die hebben zulke plekken namelijk hard nodig, vooral ook in de stad. Ik heb toen een plan ontworpen en zo zijn we gestart”.
Jeske: “Uiteindelijk kregen we veel hulp. De grond was van het nabijgelegen Kunstenhuis. Die gaf het gebiedje gratis in bruikleen. Samen Duurzaam Zeist, MeanderOmnium, de Gemeente Zeist en ook het Kunstenhuis hebben ons financieel gesteund. We hebben wel veel werk verricht maar niets zelf hoeven betalen. Iedereen was erg enthousiast, niet in de laatste plaats de omwonenden”.

Wilde appelbomen

Jan: “We hebben eerst twee fruitbomen geplant. Dat zijn wilde appelbomen, heel gunstig voor de bij. In het midden van de tuin hebben we daarna een bak van wilgentenen en een prachtig insectenhotel geplaatst. Vervolgens hebben we vaste planten neergezet en hebben we bijenvriendelijke bloemen ingezaaid. Tenslotte hebben we een hekje rond het stuk grond gezet want de tuin moet natuurlijk wel behouden blijven”.
Jeske tot slot: “et mooie is dat zoveel zaken samenkomen. De tuin is een leuk gezicht voor de buurt, goed voor de - vaak noodlijdende- insecten en het aangaan van dit project versterkte de band tussen de bewoners. Op den duur gaan we er ook nog een bankje in zetten”.

Doe mee!

Ook plannen of ideeën voor de verduurzaming van jouw buurt? Mail naar info@samenduurzaamzeist.nl voor meer info.

duurzaam denken - duurzaam doen

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden