Foto:

Langzaam goede kant op

  Nieuwsflits

In het Pinksterweekend kamperen we met Sven, ons oudste kleinkind van vijf jaar, in stormachtig weer. Een heerlijke belevenis. Dinsdag 25 mei begint de werkweek. In het college van B&W spreken we over een onderzoeksboring naar aardwarmte, beleidsinformatie over de jeugdzorg en de WMO en het omzetten van een bestaand kantoor aan de Steniaweg naar drie appartementen. We stemmen in met de verkoop van een huurkavel op Beukbergen en de afwijzing van toekenning van een aanvraag woonurgentie. Met de Rekenkamer Zeist spreken we over het eindrapport Lessen voor effectieve(re) burgerparticipatie in Zeist. Het gaat over een constructieve houding. Dat wil zeggen van beide zijden, inwoners en overheid, echt open staan voor participatie. Daarnaast zijn heldere afspraken vooraf, informatievoorziening en communicatie belangrijk. Rond het middaguur bezoekt B&W een aantal projecten van Vollenhove Vooruit. We zijn onder de indruk van de verbindingskracht van inwoners en buurtwerkers. Vollenhove leeft. ’s Avonds komt het presidium van de gemeente digitaal bijeen. We plannen voor inwoners een hoorzitting over alle voorstellen om de begroting 2022 in balans te krijgen, op zaterdag 19 juni vanaf 13.00 uur. Het gaat over alle begrotingsvoorstellen, waaronder die van de Inwoners Advies Commissie.

Woensdag heb ik ons wekelijks afstemmingsoverleg met de gemeentesecretaris. We praten over strategie en planning, werkdruk in organisatie en politiek bestuur en over bevlogenheid in leidinggeven. Ook spreek ik met Frans Bromet en Sarah Dierckx over de documentaire Burgerberaad Zeist die in de maak is. ’s Middags verzorg ik een video-opname van een afscheidstoespraak. In de loop van de middag neem ik deel aan een landelijk gesprek om op een geschikt moment met elkaar in Nederland op gepaste wijze stil te staan bij de gevolgen van de wereldwijde pandemie. Het reflecteren op lief en leed van deze coronatijd is belangrijk.

Donderdag spreek ik samen met burgemeester Sjoerd Potters van De Bilt met diverse netwerken van gemeenten over de financiële problemen van gemeenten, de kabinetsformatie en de nieuwe Tweede Kamer. We verkennen hoe we “Haagse Kringen” in beweging kunnen krijgen om ons te helpen op lokaal niveau voor onze inwoners en ondernemers. In het beraad van de Veiligheidsregio Utrecht praten we regionaal bij over de mogelijkheden en gevolgen van de heropening van de samenleving. Het is fijn dat steeds meer ontwikkelingen in de coronacrisis de goede kant opgaan. Ook in het gemeentelijk coördinatieteam corona stemmen we diverse zaken met elkaar af, zoals zomer-evenementen, winkeltijden en de interpretatie van regels op terrassen. ’s Avonds neem ik deel aan een webinar van de GGD regio Utrecht. Ook hier is de boodschap: het gaat langzaam de goede kant op en we blijven iedere dag alert en actief voor ontwikkelingen. Op vrijdag volg ik het congres Herwaardering publieke sector, over vertrouwen en wantrouwen in de overheid. Voor vertrouwen is rechtvaardigheid van wezenlijke betekenis.
Koos Janssen
Voor reactie
jjlm.janssen@zeist.nl

De week van de burgemeester

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden