<p>Bewoners kunnen hun restafval kwijt in ondergrondse containers in de buurt.</p>

Bewoners kunnen hun restafval kwijt in ondergrondse containers in de buurt.

(Foto: GZ)

37 locaties voor afvalcontainers

  Nieuwsflits

De gemeente heeft een voorlopig plan gemaakt met 37 locaties waar ze ondergrondse containers voor afvalinzameling wil plaatsen. Hiermee wil de gemeente het scheiden van afval stimuleren. Inwoners krijgen een brief hierover en kunnen vragen stellen op een digitaal forum, of een  zogeheten ‘zienswijze’ (formele reactie) indienen.

van de redactie

Zeist - In het najaar beoordeelt de gemeente de zienswijzen en kijkt ze of dat leidt tot aanpassingen van de geplande locaties.
De gemeente Zeist verbetert continu de mogelijkheden voor inwoners om afval te scheiden. Onderdeel daarvan is het uitreiken van kliko’s voor plastic, metaal (blik) en drinkpakken (PMD) aan inwoners van laagbouwwoningen. In een aantal wijken neemt de gemeente de grijze kliko voor restafval in. Bewoners kunnen dan hun restafval kwijt in ondergrondse containers in de buurt.
Er zijn ook andere redenen om ondergrondse containers te plaatsen. Op sommige plekken bijvoorbeeld wil de gemeente bovengronds containers ondergronds brengen. Op andere plekken komen extra ondergrondse containers voor oud papier, glas, textiel of PMD.
Nu is dus bekend waar de gemeente al deze ondergrondse containers wil plaatsen. Een groot aantal inwoners ontvangt een dezer dagen een brief van de gemeente over deze locaties. Inwoners kunnen hierover vragen stellen via een digitaal forum op www.zeist.nl/ondergrondsecontainers. Ook houdt de gemeente in september een aantal inloopbijeenkomsten waar inwoners op afspraak in gesprek kunnen met de gemeente over de geplande locaties. Inwoners kunnen dan ook alternatieve locaties voorstellen.
Inwoners die het oneens zijn met een locatie die de gemeente op het oog heeft, kunnen een zogeheten ‘zienswijze’ indienen bij de gemeente. Dat kan tot en met 30 september 2021. In het najaar bekijkt de gemeente of de zienswijzen leiden tot aanpassingen van de geplande locaties. Begin volgend jaar starten de werkzaamheden voor het plaatsen van de ondergrondse containers. Meer info: www.zeist.nl/devolgendestap.

Wethouder Wouter Catsburg: “We scheiden met elkaar al veel afval, maar het kan nog beter. Deze extra ondergrondse containers geven inwoners meer mogelijkheden om afval te scheiden. Zo kan veel meer afval worden hergebruikt. Dat is noodzakelijk voor een gezond milieu, en zo houden we onze woonomgeving leefbaar. Ook zorgt afval scheiden voor lagere kosten van afvalverwerking, zodat we de stijging van de afvalstoffenheffing zoveel mogelijk kunnen beperken’’.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden