Logo nieuwsbode-zeist.nl


<p>Mich&egrave;le Wezendonk, Linda Boonstra-Sommers, Sjoukje Moesker, Arno Benning. Diana Wezendonk bij de nieuwe AED. Deze hangt op dezelfde plek als de oude AED (Dorpsplein in Pannerden).&nbsp;</p>

Michèle Wezendonk, Linda Boonstra-Sommers, Sjoukje Moesker, Arno Benning. Diana Wezendonk bij de nieuwe AED. Deze hangt op dezelfde plek als de oude AED (Dorpsplein in Pannerden). 

(foto: PR)

Pannerden heeft weer een AED

  Nieuwsflits

PANNERDEN - In Zevenaar Post van woensdag 26 mei was te lezen dat de Pannerdense AED, gesitueerd op het Dorpsplein, niet meer actief was. Dorpsraad Pannerden richtte een werkgroep AED op, om zo snel mogelijk een werkende AED te krijgen.

van de redactie 

Werkgroep AED heeft diverse instanties geraadpleegd en toen werd duidelijk dat Pannerden niet de enige dorpskern binnen de gemeente Zevenaar is met dit probleem. Opzet van de werkgroep was het aanschaffen van een nieuwe AED plus passende behuizing, maar ook een langetermijnvisie. Hierbij werd gekeken naar het professioneel uitbesteden van het jaarlijks onderhoud en het kunnen aanschaffen van een nieuwe AED na tien jaar. Het beleggen van het beheer is meegenomen in de aanpak en resulteerde in een overeenkomst tussen de Dorpsraad Pannerden en Schuttersgilde Claudius Civilis voor het in beheer nemen van de nieuwe AED door het schuttersgilde. 

‘Inmiddels is de AED en geplaatst, aangesloten én aangemeld zodat deze 24 uur per dag, zeven dagen in de week ingezet kan worden bij calamiteiten’

Zevenaar Post

Door de berichtgeving in Zevenaar Post, kwamen er al snel reacties binnen van betrokken en verontruste bewoners, plus aanmeldingen van potentiële sponsoren en vrijwilligers. Coop Pannerden is sponsor voor tien jaar lang professionele onderhoud van de AED ter waarde van € 1.560,00. Supportersvereniging RKPSC kwam met een donatie voor en door de gemeenschap van € 1.000,00 en stichting PIT met een donatie van € 870,00 als een extra bijdrage voor de leefbaarheid in Pannerden. Voor het resterende bedrag van € 3.400,00 werd een crowdfunding opgezet. 

Binnen één week

Deze leverde binnen een week al het doelbedrag op door middel van vele bijdrages van betrokken bewoners! Dit was voor de werkgroep het signaal om de bestelling te plaatsen van een AED en bijbehoren. Inmiddels is de AED en geplaatst, aangesloten én aangemeld zodat deze 24 uur per dag, zeven dagen in de week ingezet kan worden bij calamiteiten. Werkgroep AED is supertrots op deze snelle interventie vanuit de gemeenschap. Waar een klein dorp groot in kan zijn!

Meer berichten