Logo nieuwsbode-zeist.nl


<p>De Sint Martinuskerk wordt in 1276 voor het eerst genoemd en is van oorsprong de moederkerk van Zevenaar.</p>

De Sint Martinuskerk wordt in 1276 voor het eerst genoemd en is van oorsprong de moederkerk van Zevenaar.

(archieffoto: Ab Hendriks)

Zorgen over behoud Sint Martinuskerk

  Nieuwsflits

OUD-ZEVENAAR - De Stichting Sint Martinuskerk Oud-Zevenaar en de Martinusraad zijn bezorgd over de sluiting van de Sint Martinuskerk in Oud- Zevenaar. In 2019 heeft het bisdom officieel aangekondigd dat de Sint Andreaskerk in Zevenaar is aangewezen als het eucharistisch centrum van de Willibrordusparochie met het gevolg dat de kerk in Oud-Zevenaar zou moeten sluiten.

van de redactie

Dit was voor een aantal maatschappelijk betrokken inwoners van Oud-Zevenaar en Ooy de reden om de stichting Sint Martinuskerk Oud-Zevenaar op te richten. Het hoofddoel van de stichting is het aanwijzen van de kerk in Oud-Zevenaar als eucharistisch centrum. De kerk is volgens de stichting een baken in onze gemeenschap met een zeer rijke geschiedenis. Belangrijk voor rouw en trouw, als eucharistisch centrum, bij de schuttersmissen en andere bijzondere vieringen. Daarom heeft de stichting zich het afgelopen anderhalf jaar hard gemaakt voor instandhouding als eucharistisch centrum.

Kardinaal Eijk 

De stichting heeft zich in augustus 2020 gewend tot kardinaal W. Eijk. De stichting laat weten: “We hebben hem deelgenoot gemaakt van de overwegingen die ons inziens pleiten voor een heroverweging van de aangekondigde sluiting. In september 2020 hebben wij tot onze vreugde van het aartsbisdom de aanbeveling ontvangen om onze argumenten voor te leggen aan het bestuur van de Sint Willibrordusparochie. Het parochiebestuur is de partij die een verzoek tot wijziging van de voorgenomen sluiting als eucharistisch centrum zou kunnen indienen bij de aartsbisschop. Dat was voor ons een teken dat het aartsbisdom open staat voor een wijziging.” 

Tien maanden 

“Sindsdien hebben wij meerdere pogingen ondernomen om in gesprek te komen met het parochiebestuur. Echter is het ons na tien maanden niet gelukt om onze visie aan het parochiebestuur inclusief de pastoor in een gesprek toe te lichten. De beloofde schriftelijke reactie van het parochiebestuur hebben we tot op heden nog steeds niet ontvangen.” In de tussentijd heeft de stichting contact gezocht met de Martinusraad als gesprekspartner van het parochiebestuur over de herbestemming van de Sint Martinuskerk in Oud-Zevenaar. 

‘De beloofde schriftelijke reactie van het parochiebestuur hebben we tot op heden nog steeds niet ontvangen’

Constructief gesprek

“Na een constructief gesprek trekken we sinds december samen op. Op 14 juni jongstleden zijn de besturen van de Martinusraad en de stichting Sint Martinuskerk Oud-Zevenaar samen het gesprek aangegaan met de commissie herbestemming van de Sint Willibrordusparochie. Door de commissie herbestemming is aangegeven dat het parochiebestuur niet voornemens is de kardinaal te verzoeken om de Sint Martinuskerk aan te wijzen als eucharistisch centrum. Wel hebben ze aangegeven dat de tijdslimiet waarop de kerk gesloten gaat worden nog onduidelijk is. Zolang er binnen de lokale gemeenschap voortvarend wordt gewerkt aan een mogelijke herbestemming, zal de kerk niet aan een andere partij verkocht worden.” 

Vragen of reacties 

De Stichting Sint Martinuskerk Oud-Zevenaar en de Martinusraad blijven aandringen op een schriftelijke reactie van het parochiebestuur. Voor vragen of reacties kunnen lezers een mail sturen naar: info@kerkoudzevenaar.nl of sophia.wanders@hetnet.nl. Een brief per post kan gestuurd worden naar de volgende postadressen: Ooyselandweg 10, 6905 DT in Zevenaar of Oud-Zevenaarseweg 58, 6905 AN in Oud-Zevenaar. 

Over de kerk

De Sint Martinuskerk in Oud-Zevenaar is een rijksmonument dat op een terp aan de bandijk staat. De kerk wordt in 1276 voor het eerst genoemd en is van oorsprong de moederkerk van Zevenaar. Begin vijftiende eeuw werd een Mariakerk gebouwd, waarschijnlijk tegen de zuidzijde van de bestaande Sint Martinuskerk aan. De kerk kreeg in 1572 zwaar te lijden van krijgsgeweld, de gotische torenspits werd in brand gestoken en verwoestte bij haar val het kerkgebouw. Na 1583 is een begin gemaakt met de herbouw van de Sint Martinuskerk. 

Meer berichten