Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto: Pixabay

Veel woningen in Nieuw Weiburg

  Nieuwsflits

HARDERWIJK - Naast de harde plannen voor woningbouw bestaan er meerdere zogenoemde ‘zachte plannen’ waarvoor de benodigde procedures nog moeten worden doorlopen. Het belangrijkste project daarbinnen is het plan Nieuw Weiburg dat kansen biedt voor de bouw van negenhonderd woningen in de periode na 2026. 

Wijnand Kooijmans

 Overige zachte plannen in deze wijk gaan uit van nog eens 65 woningen. De status van deze plannen is echter onduidelijk, zo blijkt uit een overzicht van de woningbouwcijfers van de gemeente Harderwijk. Ook is nog niet duidelijk in welke prijscategorie de plannen vallen.

In 2021 is een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van 62 woningen op vakantiepark Dennenhoek. De verwachting is dat deze in 2022 worden gerealiseerd.

De woningbouwplannen op het terrein van Flora Jozina stuiten op veel weerstand in de buurt. Dat maakt dat de projectontwikkelaar is gestart met de uitwerking van een nieuw plan. Ook het aantal woningen voor de locatie Randmeer wordt naar beneden bijgesteld. Dat maakt dat op dit moment nog geen besluit is genomen over het definitieve aantal woningen dat hier moet verrijzen. Het projectteam werkt een nieuw plan uit.

Meer berichten