Logo nieuwsbode-zeist.nl


<p>Een koffiemoment voor bewoners.&nbsp;</p>

Een koffiemoment voor bewoners. 

(Foto: Variabele)

Groot renovatieproject in Heseveld

  Nieuwsflits

NIJMEGEN - De Variabele en Portaal staan voor een forse klus: het verbeteren van 285 woningen en 222 appartementen in Heseveld.

Het renovatieproject is opgeknipt in vier fases. De bewoners uit fase 1 zijn in het voorjaar akkoord gegaan met het renovatievoorstel. In de Keldermanstraat, Lieven de Keystraat, Pieter Postplein en Vredeman de Vriesstraat is het werk nu begonnen. De komende maand wordt met de bewoners uit fase 2 hun voorstel besproken. Als zij akkoord gaan, dan kunnen de werklieden in december doorgaan met die woningen. Minimaal 70% van de bewoners moet dan wel instemmen met de plannen om voldoende draagvlak te hebben. 

Renovatie is ingrijpend voor bewoners

Bewonersbegeleider Ruth Ebisch (De Variabele) is het aanspreekpunt voor bewoners bij het project: “De Variabele is niet alleen verantwoordelijk voor een goede techniek en planning. Ook het goed en tijdig informeren van bewoners is belangrijk. Een renovatie is voor bewoners ingrijpend. Door ze persoonlijk te informeren, zijn we veel vragen en onduidelijkheden voor. We schakelen snel als er wel wat aan de hand is. Zo zorgen we dat de renovatie voor zowel de bewoners als ons prettig verloopt.” 

Na fase 2 volgen 3 en 4. De startdata die met de bewoners zijn gecommuniceerd, zijn onder voorbehoud. Portaal en De Variabele moeten tenslotte de plannen nog met de bewoners bespreken. Dit gebeurt per fase, omdat de complexen niet allemaal hetzelfde zijn en dus allemaal net een andere aanpak nodig hebben. Als alles naar verwachting verloopt, start de laatste fase (fase 4) in augustus 2022 en is afgerond in december 2022. 

Onderhoud en aandacht voor onze vliegende vrienden

De Variabele voert naast deze renovatie in Heseveld ook het planmatig onderhoud uit aan de portiek etageflats van Portaal in de Hendrik de Keijserstraat, Jacob van Campenstraat, Simon Stevinstraat en Paul Krugerstraat. Direct na de bouwvak stonden de hoogwerkers dan ook al klaar om aan de slag te gaan. Als alles goed gaat, zijn de werkzaamheden aan de voorzijde in december klaar en begint De Variabele aan de achterzijde in januari 2022. In het voorjaar van 2022 worden de werkzaamheden afgerond. 

Aan de buitenzijde krijgen kozijnen, ramen, deuren en betonranden in de gevels een schilderbeurt. Ook wordt divers onderhoud aan de gevels uitgevoerd, om alles er weer strak bij te zetten. Voorafgaand zijn er vleermuiskasten opgehangen, om onze gevleugelde vrienden niet te storen tijdens de bouwwerkzaamheden. In de woningen zullen geen werkzaamheden plaatsvinden, wel krijgen alle bewoners een nieuwe rookmelder. 

Bijdragen aan goed samenleven

Samen met Bindkracht 10 (sociaal werk) en Bij Bosshardt (Leger de Heils) organiseren Portaal en De Variabele per fase koffiemomenten voor bewoners. De bewoners krijgen dan direct de mogelijkheid om van hun overtollige (kapotte) spullen af te komen. Donderdag 2 september was het eerste koffie / opruim moment in Heseveld. Er werd goed gebruik gemaakt van de vuilcontainer. Na ‘gedane arbeid’ kwamen tientallen bewoners ook nog even een kop koffie drinken bij de koffiekar. Dat is een mooie gelegenheid om in gesprek te komen met bewoners uit Heseveld. 

Wieke van Veldhuizen (vestigingsdirecteur Portaal Nijmegen): “Wat zo’n koffiegesprek oplevert? Een mooi voorbeeld was een alleenstaande, gepensioneerde bewoner. Hij vertelde dat hij graag bezig is met zijn handen. Portaal en Bij Bosshardt zijn bezig een zwerfvuilteam op te zetten. Daaraan wil meneer graag een bijdrage gaan leveren. Maar ook wil hij af en toe helpen bij het opschonen van een tuin in zijn buurt. Bij de komende koffiemomenten hopen we zo meer van deze mensen uit de wijk te treffen. Mensen die graag iets willen doen voor hun buurt of voor een ander. We willen deze mensen samenbrengen en gaan ze ondersteunen. Zo dragen we samen bij aan goed samenleven in Heseveld.” 

Meer berichten