Wie zich eenzaam voelt, heeft vaak de neiging zich terug te trekken. GGZ biedt hen gratis ondersteuning.
Wie zich eenzaam voelt, heeft vaak de neiging zich terug te trekken. GGZ biedt hen gratis ondersteuning. (Foto: )

GGZ biedt gratis ondersteuning aan mensen in eenzaamheid

  Nieuwsflits

Stuur een mail naar m.vandortsten@ggzutrecht.nl of neem telefonisch contact op via 030 - 233 38 84 en vraag naar Maria. Schroom niet om contact op te nemen!

Schroom niet!

Van de redactie

ben je eenzaam? schroom niet om contact op te nemen met GGZ

Steunpunt GGZ biedt gratis ondersteuning aan mensen die zich eenzaam voelen. In de regio Utrecht heeft bijna 10 procent van de inwoners te kampen met ernstige eenzaamheid en ruim 40 procent geeft aan eenzaam te zijn. Door middel van een online en individueel programma, eventueel aangevuld met lotgenoten contact, worden de gevoelens van eenzaamheid bespreekbaar. Hierdoor wordt het mogelijk om stappen te zetten om de eenzaamheid te verminderen.

regio - Wanneer je je eenzaam voelt heb je vaak de neiging om je terug te trekken, heb je geen zin meer om iets te ondernemen. Juist ten tijde van deze Corona crisis is dit een probleem die om een oplossing vraagt. Dat kan door over jouw persoonlijke situatie – onder begeleiding – te praten, te schrijven en/of te lezen.

Veerkracht

Koning Willem Alexander gaf het in maart al aan “… het eenzaamheidsvirus kunnen we stoppen!” Met de onlinecursus Eenzaamheid en Veerkracht ondersteunt het Steunpunt GGZ mensen met een psychische kwetsbaarheid op de route naar meer sociaal contact binnen de 1,5 meter samenleving. Met behulp van een werkboek waar de mensen zelf mee aan de slag kunnen, met een luisterend oor en met passende ondersteuning bieden we samen weerstand tegen het eenzaamheidsvirus.

Praktische informatie

Heb je interesse? Neem contact op met Maria van Dorsten van het Steunpunt GGZ. Een (goed) begin is het halve werk! Maria zal dan kijken wat goed aansluit bij de persoonlijke wensen. Er zijn geen kosten aan de cursus verbonden. Stuur een mail naar m.vandortsten@ggzutrecht.nl of neem telefonisch contact op via 030 - 233 38 84 en vraag naar Maria. Meer informatie vind je op https://www.ggzutrecht.nl/eenzaamheid/online-cursus-eenzaamheid-en-veerkracht/.

Het Steunpunt GGZ

De onlinecursus Eenzaamheid en Veerkracht wordt georganiseerd door het Steunpunt GGZ. Dit is een zelf-regie centrum voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Zelf-regie gaat over zelf richting geven aan je leven, en als dat nodig is met hulp van anderen. Het Steunpunt biedt deze hulp door middel van trainingen, begeleidingstrajecten, de hulpkaart en belangbehartiging. Het Steunpunt wordt gevormd door ervaringsdeskundigen, betrokken vrijwilligers en professionals.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden