Logo nieuwsbode-zeist.nl


Foto: Eva Broekema

Miljoen extra subsidie voor Museum Arnhem en Museum het Valkhof

  Nieuwsflits

Arnhem - Museum Arnhem en Museum het Valkhof krijgen van het ministerie de komende vier jaar een extra subsidie van 250.000 euro per jaar. Het geld is voor een programma van aanvullende activiteiten van beide musea voor nieuw museumpubliek.

Dit advies komt van de Raad voor Cultuur. In het advies staat dat de raad zeer te spreken is over de boogde samenwerking tussen beide musea de besteding van de BIS-subsidie: 'De komende vier jaar willen de musea samenwerken in het project ‘Ontgrenzen’. De gepresenteerde thema’s zijn volgens de raad interessant en relevant, en de publieksbenadering wekt enthousiasme.'

De komende vier jaar willen Museum Arnhem en Museum Het Valkhof samenwerken in het project ‘Ontgrenzen’. Het project resulteert in jaarlijks een tentoonstelling inclusief publieksprogramma, wisselend in één van de musea. 

De thema’s zijn al bekend. Voor 2021 is dat ‘human-ize de eeuwenoude archeologiecollectie’ in Museum Het Valkhof, met een programma rondom de Limes en thema’s als grenzen en migratie. In 2022 gaat Museum Arnhem met het project ‘gender-ize de 20ste-eeuwse kunstcollectie’ de collectie opnieuw bezien, vanuit de huidige, bredere genderperspectieven. 

Voor 2023 staat ‘rejuven-ize de wetenschapscollecties voor millennials’ in Museum Het Valkhof op de planning. In 2024 ontwikkelt Museum Arnhem programma’s voor jongere en meer diverse doelgroepen onder de noemer ‘urban-ize de 20ste-eeuwse kunstcollectie’.

'Deze onderwerpen zijn interessant en relevant', zo schrijft de Raad. Daarnaast wordt de manier waarop beide musea tijdens de projecten in contact willen staan met het publiek aangemoedigd. De raad juicht het toe dat de musea daarin een fundamentele verandering willen bewerkstelligen.

Doel van de vernieuwing, voor zowel Museum Arnhem als Museum Het Valkhof, is de collecties in betekenis te laten winnen voor grotere en andere groepen inwoners en bezoekers in de regio Arnhem-Nijmegen en daarbuiten. De raad vindt dit een lovenswaardig uitgangspunt.

Meer berichten