Logo nieuwsbode-zeist.nl


De e-refinery. Foto beschikbaar gesteld door TU Delft
De e-refinery. Foto beschikbaar gesteld door TU Delft (Foto: TU Delft)

Van petrochemie naar elektrochemie

  Nieuwsflits

Duurzaam Delft

Door: Geert van Grootveld

Planten en bomen worden gevormd uit CO2, zonlicht en water. In de zee hebben ze miljoenen jaren geleden gezorgd voor het ontstaan van aardolie. Wanneer de producten, die we van aardolie maken, worden verbrand dan komt in zeer korte tijd het CO2 in de lucht dat er miljoenen jaren over gedaan heeft om aardolie te vormen. Dit CO2 draagt bij aan het broeikaseffect en dus aan de opwarming van de aarde.

Delft - Sinds het midden van de vorige eeuw kennen we de zogenoemde petrochemie. Met deze chemie wordt aardolie gekraakt naar kleinere moleculen of bouwsteentjes zoals etheen. In grote reactoren worden de bouwsteentjes aan elkaar geregen tot lange ketens en vervolgens worden daarvan producten gemaakt die we allemaal kennen. Regenjassen, afvoerleidingen, matrassen, verpakkingsmateriaal, plastic emmers. Vroeg of laat komen deze producten in het afvalstadium terecht waarbij het broeikasgas CO2 gevormd kan worden.

De elektrochemie

Bij de TU Delft wordt onderzoek gedaan om diezelfde bouwsteentjes te maken. Uit CO2, water en duurzame elektriciteit worden direct de bouwstenen voor de chemie gemaakt. De tussenstap, via aardolie, wordt dus overgeslagen. In grote lijnen zit het proces als volgt in elkaar. CO2 wordt uit de lucht gefilterd waardoor er een verlaging van de CO2-concentratie in de atmosfeer optreedt. In een reactor reageert het afgevangen CO2 onder invloed van elektriciteit met water tot de gewenste bouwsteentjes. Hiervan worden in andere fabrieken producten gemaakt. Het is belangrijk dat deze producten zo lang mogelijk gebruikt worden in de circulaire economie, zodat de CO2 zo lang mogelijk gevangen blijft en uit de atmosfeer blijft. Na lange tijd zal het materiaal vervallen tot CO2 en zal de aanvankelijke verlaging van de CO2-concentratie in de atmosfeer ongedaan gemaakt worden. Maar op deze manier wordt wel voorkomen dat er steeds nieuwe CO2 bij komt uit nieuw opgepompte aardolie en aardgas. Deze elektrochemie staat in de kinderschoenen. De perspectieven zijn veelbelovend. Dit komt door de positieve vooruitzichten van de technologische ontwikkeling. En doordat de kosten van duurzame elektriciteit door schaalvergroting afnemen.

Het e-Refinery Institute

Door de TU Delft is het e-Refinery Institute opgericht dat tot doel heeft om de transitie naar duurzame grondstoffen en producten te versnellen en opslag van de fluctuerende energie op grote schaal mogelijk te maken. Verschillende faculteiten werken hierin samen en er wordt in binnen- en buitenland samengewerkt met wetenschappelijke en industriële partners. Er wordt gewerkt aan drie routes, waaronder de directe elektrochemische route zoals hierboven beschreven. Het doel is dat er al vanaf 2030 in deze nieuwe technologieën grootschalig wordt geïnvesteerd. Dit is urgent om de afspraken van het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren. www.tudelft.nl/e-refinery

Meer berichten