Denk mee over meer biodiversiteit in Zeist, het is onze toekomst


Biodiversiteit is de sleutel tot een gezonde toekomst voor iedereen.
Biodiversiteit is de sleutel tot een gezonde toekomst voor iedereen. (Foto: )

Denk mee over meer biodiversiteit in Zeist, het is onze toekomst

  Nieuwsflits

Waar liggen kansen voor de natuur in de gemeente Zeist? Een groen dak op een bushokje? Een bloemrijke strook op een stukje braakliggend terrein? Inwoners kunnen tot 16 juni hun ideeën doorgeven via een online kaart op www.zeist.nl/biodiversiteit. Deze kansen worden vast gelegd in een biodiversiteitsvisie. Een document dat de gemeente helpt om de komende jaren tot meer biodiversiteit te komen.

zeist - In de afgelopen jaren heeft de gemeente Zeist al veel gedaan om de biodiversiteit te vergroten. Zo wordt er bijvoorbeeld op plekken waar bijzondere insecten leven minder vaak gemaaid, zijn er nestkastjes opgehangen voor meesjes en is er een natuurlijke afscheiding gemaakt voor beschermde paddenstoelen. Om de biodiversiteit nog verder te vergroten is er behoefte aan een breder kader: een biodiversiteitsvisie. Dit geeft inzicht in de kansen en helpt de gemeente om - in samenwerking met inwoners - de komende jaren nóg meer biodiversiteit te creëren.

Wethouder Wouter Catsburg: "Biodiversiteit is ontzettend belangrijk. De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in balans. Door biodiversiteit kan er groente en fruit verbouwd worden. Het zorgt voor schoon water, een vruchtbare grond en een stabiel klimaat."

Kansen op de kaart

Via een online kaart op www.zeist.nl/biodiversiteit kunnen inwoners laten weten waar zij kansen zien voor de natuur. Op welke plekken in Zeist liggen kansen die momenteel nog niet benut worden? Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een buurtmoestuin, een natuurlijke speeltuin, een insectenhotel of een plekken waar meer bloemen gezaaid kunnen worden.

Samen met inwoners

Om de visie op te stellen maakt de gemeente gebruik van een aantal bestaande documenten zoals het bomenbeheerplan, het landschapsontwikkelingsplan, het groenstructuurplan en andere documenten die gaan over het beheer van het groen in de openbare ruimte. Samen met de kansen van inwoners wordt een conceptvisie opgesteld. Deze wordt vervolgens getoetst door een aantal (groene) groepen en natuurorganisaties in Zeist.

Visie

De visie wordt vastgesteld door de gemeenteraad en dient de komende jaren als leidraad voor de afdeling groen in het beheer van de openbare ruimte. In een bijbehorend actieplan wordt vastgelegd waar de gemeente Zeist de komende jaren acties gaat uitvoeren.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden