Logo nieuwsbode-zeist.nl


Een vliegtuig dat voedsel dropt.
Een vliegtuig dat voedsel dropt. (Foto: )
terug in de tijd

Het voedsel kwam uit de lucht vallen, Deel 5

  Nieuwsflits

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

Ik neem u mee naar april 1945, toen West-Nederland werd uitgehongerd door de bezetter. Velen hebben het niet overleefd, zolang er nog mensen zijn die dit nog kunnen navertellen, moeten we het ook doen. Zoiets mag nooit meer gebeuren!

Delft - Dat wij door een diep dal zouden gaan voelden we wel, maar dat dit dal zo diep zou zijn, had niemand verwacht. Maar als de nood het hoogst is, is de redding nabij. Op een dag kwam dan plotseling het bericht dat de Engelse en Amerikaanse luchtmacht voedselpakketten zouden uitwerpen boven bezette gebieden. Er werden speciale plaatsen aangewezen, de Duitsers zouden die dagen het vuren staken. Hoe verlangden wij naar die dag! Zij mochten op 30 april met de voedselbombardementen beginnen, maar de pakketten vielen al een dag eerder. De Duitsers beletten het niet. De Duitse leiding was geschrokken van de uitbarsting van de bevolking en durfde niet meer tegen te werken. De dag van de totale ineenstorting van de Duitse legers was nabij. Op die gedenkwaardige 29ste april 1945 vertrokken de Lancasters van de RAF, de Vliegende Forten van de Amerikanen, beladen met voedsel, van de vliegvelden in Groot Brittannië. Ze zwermden uit over de Noordzee naar Rotterdam, Den Haag, Leiden en Ypenburg, met ruimen vol voedsel om uit te werpen. Dat gebeurde op terreinen die gemerkt waren met een wit kruis, sindsdien spreken wij van droppen. In groepen van 40 toestellen vertrokken zij uit Engeland, tien keer 40 vliegtuigen, telkens dertig seconden na elkaar. Het was een plezierige opdracht. ,,De beste bommen die wij ooit hebben uitgeworpen,” zeiden de piloten en de bommenwerpers. De eerste dag werd er 600 ton voedsel gedropt. Dit was slechts voor enkele dagen, doch er zou meer komen en er kwam meer. Op 30 april vertrokken weer 450 Lancasters, met zakken levensmiddelen hangende aan de bommenrekken. Ze wierpen twee keer zoveel uit als de dag daarvoor. De vliegers hadden er meer dan plezier in, ze vulden uit eigen beweging de officiële lading aan met chocola, kauwgum en andere snoepjes. Laag vliegend wierpen ze het lekkers te midden van groepjes kinderen. Alsof het gisteren gebeurd is! Volgende week deel 6.

Meer berichten