Logo nieuwsbode-zeist.nl


De tuureluur is de enige weidevogel in de Liemers die het dit broedseizoen goed heeft gedaan. (foto: Pixabay)
De tuureluur is de enige weidevogel in de Liemers die het dit broedseizoen goed heeft gedaan. (foto: Pixabay)

Droogte doet Liemerse weidevogels geen goed

  Nieuwsflits

van de redactie

Het was niet alleen geen goed seizoen voor de boeren, ook de weidevogels in de Liemers hadden het erg moeilijk. Er is een periode geweest dat zelfs de oudervogels geen snavel in de grond konden krijgen door de droogte, waardoor de vrouwtjes geen energie hadden om eieren te leggen.

REGIO - Dat het geen goed seizoen was voor weidevogels bleek uit onderzoek van Nestbeschermingsgroep weidevogels De Liemers. Zij hebben gekeken naar de weidevogels in het Zevenaarse en Duivense Broek. Zoals eerder gezegd konden de oudervogels door de droogte geen snavel in de grond krijgen. Veel boeren zijn echter gaan sproeien toen er geen regen wilde komen en dat heeft de weidevogels zichtbaar goed gedaan. De eileg is weer op gang gekomen of de vogels zijn door predatie opnieuw begonnen.

Nestbeschermingsgroep weidevogels De Liemers laat weten: "We hebben dit jaar weer één wulpennest gevonden, maar vlak voor het uitkomen zijn de eieren gepredeerd door een vogel of viervoeter, erg jammer. Over de scholekster valt niet te klagen. Er zijn weliswaar slechts tien nesten in het veld getraceerd, maar de meerderheid van deze soort zit toch op gebouwen, waar nauwelijks predatie is te vrezen en de vogels geen last hebben van werkzaamheden. Wat grutto en tureluur betreft, daarvoor moeten we toch hoofdzakelijk zijn in het plasdrasgebied. Ieder jaar komen daar veel soorten vogels op af. De omstandigheden in aanmerking genomen, zijn er toch nog meer dan 250 nesten van de kieviet gevonden, maar de meeste pullen (jongen, red.) hebben het niet gered. Het is te hopen dat de volgende leg betere resultaten oplevert.De tweede telling van grutto en tureluur was enigszins teleurstellend. Tureluurs in overvloed, maar slechts vier koppels grutto waargenomen. Er is een mogelijkheid dat het eerste legsel, om welke reden dan ook, niet is uitgekomen en deze grutto's niet aan een tweede legsel zijn begonnen en vertrokken zijn. Na de eerste week van juni moeten er nog zeker zestig tot zeventig nesten van de kievit uitkomen en er zijn nu nog steeds kieviten die weer opnieuw beginnen. Deze jongen hebben meer kans volwassen te worden, nu de mais opkomt."

Meer berichten