Logo nieuwsbode-zeist.nl


De Perspectiefnota van de gemeente Wijchen laat voor 2021 een sluitende begroting zien. Vanaf 2022 worden structurele tekorten verwacht.
De Perspectiefnota van de gemeente Wijchen laat voor 2021 een sluitende begroting zien. Vanaf 2022 worden structurele tekorten verwacht. (Foto: Pixabay)

Begroting: Wijchen voorziet noodzaak extra maatregelen

  Nieuwsflits

Wijchen - De Perspectiefnota van de gemeente Wijchen laat voor 2021 een sluitende begroting zien. Vanaf 2022 worden structurele tekorten verwacht.

"We ontvangen nog steeds te weinig geld van het Rijk om taken zoals de jeugdzorg en de bijstand uit te voeren. Uit voorzorg gaat het college daarom de komende maanden op zoek naar mogelijkheden voor zowel kostenbesparingen als aanvullende inkomsten. Ook bezuinigingen worden niet uitgesloten. De gemeente Wijchen is financieel gezond en blijft daar de komende tijd hard aan werken. Voor tekorten die door de coronacrisis zijn ontstaan, rekent de gemeente wel op de steun van de hogere overheden."

Onzekere periode en koers houden

Wethouder Geert Gerrits van Financiën: “We bevinden ons in een onzekere periode. Niet alleen vanwege de gevolgen van corona, maar vooral doordat het Rijk de geldkraan voor kleinere gemeenten steeds verder dicht lijkt te draaien. Daarnaast blijft het tekort op de uitvoeringskosten van de Jeugdzorg ons zorgen baren. Al met al ligt er een pittige opgave voor de komende jaren. Hoofddoel is om financieel gezond te blijven. Daarmee kunnen we vasthouden aan onze koers en ruimte houden om te investeren in zaken die we samen belangrijk vinden.”

Tekorten in het sociaal domein

"Uitgangspunt van het college is dat we nieuwe taken die op ons afkomen, uitvoeren binnen de middelen die we daarvoor van het Rijk krijgen. Maar net als in veel andere gemeenten zien we ook in Wijchen een tekort op de jeugdzorg en Wmo. In februari zijn bezuinigingsmaatregelen vastgesteld door de gemeenteraad. De gemeente gaat op zoek naar aanvullende maatregelen om de kosten terug te dringen."

Vooruitblik begrotingsproces

De Perspectiefnota 2020 is de eerste stap in het begrotingsproces en wordt behandeld in de raad van 9 juli 2020. Deze stap wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegroting 2021-2024. De Programmabegroting wordt op 12 november 2020 vastgesteld.

Meer berichten