Annet Meeuws (links) en Liz Bloemheuvel.
Annet Meeuws (links) en Liz Bloemheuvel. (Foto: Maarten Bos)

Studie inburgeren: Een nieuw begin

  Nieuwsflits

Liz Bloemheuvel (22) is klaar met haar studie sociologie aan de Universiteit van Utrecht. Zij schreef een afstudeerscriptie met de titel Een nieuw begin. In dit onderzoek kijkt zij naar de zelfredzaamheid van vluchtelingen in Zeist in het eerste jaar nadat zij een verblijfsvergunning en woonruimte hebben gekregen. Het blijkt dat de nieuwkomers doorgaans heel wat ondersteuning nodig hebben.

door Maarten Bos

Zeist - Liz: "In dat eerste jaar worden ze in Zeist op veel terreinen begeleid door VluchtelingenWerk. Vooral op het gebied van financiën en gezondheidszorg is die hulp vaak hard nodig. De vrijwillige Maatschappelijk Begeleiders van VluchtelingenWerk krijgen heel veel op het bordje. Ik heb 78 dossiers doorgenomen van Syrische en Eritrese vluchtelingen in Zeist in 2016-2017. Mijn conclusie is dat veel nieuwkomers tijdens en ook na het eerste jaar lang niet alle problemen zelfstandig kunnen oplossen. Na de begeleiding door VluchtelingenWerk moeten ze zich vaak noodgedwongen ook nog tot andere instanties wenden zoals Samen Oplopen of het sociaal team in Zeist".
Liz vervolgt: "Ik heb ook naar de positie van de vrouwen gekeken. Die blijft vaak onduidelijk. In een gezinssituatie neemt de man meestal het voortouw en blijft de vrouw buiten beeld. Onder Eritrese vluchtelingen zijn trouwens meer alleenstaanden dan onder de Syrische asielzoekers".
De begeleider van de universiteit was onder de indruk en heeft Liz voor haar werk beloond haar met een 8.
Annet Meeuws, teamleider VluchtelingenWerk Zeist, heeft Liz begeleid op de werk- en onderzoeksplek. Annet zegt: "Voor ons was het de eerste stage met een universiteitsstudent. De resultaten kunnen we gebruiken om de begeleiding aan nieuwkomers te verbeteren. Liz heeft heel hard gewerkt en niet alleen dossiers doorgenomen maar ook veel secundaire literatuur gelezen. Integratie, zo blijkt maar weer eens, is een complex iets. Wat zou helpen is als de vluchtelingen meer contact hadden met andere bewoners van Zeist. De nieuwkomers willen dat graag.''

Liz Bloemheuvel deed onderzoek heeft naar de zelfredzaamheid van vluchtelingen in Zeist. Zij gebruikte voor haar werk dossiers van VluchtelingenWerk West- en Midden-Nederland (VWMN), locatie Zeist. Zij werd daarbij geholpen door Annet Meeuws. Zij is teamleider bij VWMN Zeist en was één van de begeleiders van Liz.
Iedereen met ideeën voor contact met nieuwkomers kan mailen naar:
zeist@vluchtelingenwerk.nl

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden